บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด HONG THAI PACKAGING ONE - STOP SERVICE IN THE PAPER PACKAGING INDUSTY

ด้วยประสบการณ์ของผู้บริหาร กับการให้บริการด้านงานบรรจุภัณฑ์มากว่า 42 ปี บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด หรือที่ รู้จักกันในนาม "หงส์ไทย"  พร้อมทั้งทีมงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ออกแบบ และผลิตแผ่นกระดาษ ลูกฟูก กล่องพิมพ์ออฟเซ็ทปะกบลูกฟูก กล่องผัก และผลไม้กล่องกระดาษลูกฟูกทั่วไปทุกชนิด เยื่อกระดาษกันกระแทก (PULP MOLD) แผงไข่กระดาษ พาเลทกระดาษ รวมถึงแก้วน้ำกระดาษ และเรายังมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพงานบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พัฒนากระบวนการผลิตและการทำงานที่ครบวงจร รวมถึงการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เครื่องจักร และ อุปกรณ์การผลิตให้ทันสมัย

ในปัจจุบันมีสายการผลิตแผ่นลูกฟูก 3 สายการผลิต มีเครื่องพิมพ์ระบบ FLEXO สีน้ำที่ทันสมัย ด้วยระบบ Pre Print และ Post Print เครื่องพิมพ์ OFFSET พร้อมเครื่องประกบลูกฟูก และเครื่อง DIE CUT ทำให้ทางบริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าของบริษัทฯได้อย่างครบวงจรด้านบรรจุภัณฑ์กระดาษอย่างแท้จริง

With more than 42 years of our management team’s experiences Hong Thai Group is one of the leader in Thai corrugating business. We process a team of qualified personnel that has expertise in paper packaging industry. We succeed in paper packaging design, paper packaging manufacturing, pulp mold cushion, paper pallet also with paper cup business. At present, we are working on quality standard and working process development as well as striving in improving our staff skills and developing matchine in order to maximize customer satisfaction.

PRODUCTS
กล่องกระดาษลูกฟูก CORRUGATED CONTAINERS

กล่องกระดาษลูกฟูก คือบรรจุภัณฑ์กระดาษทำมาจากแผ่นกระดาษลูกฟูกโดยมีความหลากลายของลอนกระดาษให้เลือก

MORE
กล่องพิมพ์ออฟเซท ประกบแผ่นลูกฟูก OFFSET LAMINATED BOX

เหมาะกับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการความสวยงามด้วยคุณภาพงานพิมพ์สูง เพื่อรองรับความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีภาพพิมพ์เสมือนจริง 

MORE
พาเลทกระดาษ PAPER PALLET

พาเลทกระดาษ ผลิตจากกระดาษลูกฟูกอย่างหนาพิเศษ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าเที่ยวเดียว ทดแทนการใช้พาเลทไม้ ลดปัญหาเรื่องแมลงหรือเชื้อรา พาเลทเข้าห้องเย็น

MORE
เยื่อกระดาษขึ้นรูป กระดาษถาดไข่ PULP MOLD

เยื่อกระดาษขึ้นรูป กระดาษขึ้นรูป (กระดาษถาดไข่) กระดาษกันกระแทกสามารถใช้ทดแทนโฟม พลาสติก และ ฟองน้ำได้ ประโยชน์ใช้แบ่งแยกสินค้า หรือห่อหุ้มสินค้า กันสินค้าเสียหาย

MORE
แก้วน้ำกระดาษ FOOD GRADE PAPER DRINKING CUP

แก้วน้ำกระดาษคุณภาพพรีเมียม เคลือบพลาสติก PE แบบ Food Grade ไม่มีกลิ่นไข สะอาด ปริมาตรบรรจุน้ำเต็มตามจำนวน แข็งแรงไม่ยวบง่าย ปากแก้วรองรับฝาครอบขนาดมาตรฐานได้ ก้นแก้วไม่รั่วซึม 

MORE
ระบบการพิมพ์แบบพรีพริ้นต์ FLEXOGRAPHIC PRINTING - PRE PRINTING

เป็นระบบการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แม่พิมพ์พื้นนูนทำจากการฉายแสงบนวัสดุประเภทยางโพลิเมอร์

MORE
แผ่นกระดาษลูกฟูก CORRUGATED PAPER MORE
COPYRIGHT © 2015 HONG THAI PACKAGING CO.,LTD.