บทความและข่าวสาร
(Blogs & News)

3 เคล็ดลับ สร้างแบรนด์สินค้าให้ปัง ด้วยบรรจุภัณฑ์

3 เคล็ดลับ สร้างแบรนด์สินค้าให้ปัง ด้วยบรรจุภัณฑ์

กลยุทธ์ด้านการตลาดมีด้วยการหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ ความแตกต่างของกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการบริหารอาจขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ แต่เครื่องมือที่ธุรกิจเกือบทุกประเภทและทุกขนาดรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายอยู่ตามตลาดนัด

อ่านต่อ »
วิธีคิด ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไร ให้โดนใจผู้บริโภค

วิธีคิด ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไร ให้โดนใจผู้บริโภค

การแข่งขันด้านการตลาด เป็นแนวทางสร้างยอดขายหรือสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจ การออกแบบหรือการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ เลือกใช้กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ

อ่านต่อ »
3 ประเภทของบรรจุภัณฑ์ อิทธิพลของสี และการใช้สีในการตกแต่ง

3 ประเภทของบรรจุภัณฑ์ อิทธิพลของสี และการใช้สีในการตกแต่ง

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่ใช้บรรจุหีบห่อสินค้าแบ่งได้หลายประเภท อย่างเช่น กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก หรือบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ

อ่านต่อ »
3 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์

3 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์คือส่วนประกอบสำคัญของการทำธุรกิจเกือบทุกประเภท บทบาทของบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก พาเลทกระดาษ แก้วกาแฟกระดาษ และบรรจุภัณฑ์อื่นๆที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ

อ่านต่อ »
4 ปัญหาด้านการตลาด บรรจุภัณฑ์และการหีบห่อช่วยได้

4 ปัญหาด้านการตลาด บรรจุภัณฑ์และการหีบห่อช่วยได้

ปัญหาด้านการตลาดที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องพบเจอ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคหรือบริโภค เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก หรือพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดร้านขายอยู่ตามตลาดนัด หรือมีหน้าร้าน

อ่านต่อ »
หลักการใช้ภาพ กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์

หลักการใช้ภาพ กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท ทั้งบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม กล่องกระดาษ หรือกล่องกระดาลูกฟูก สีสันและลวดลายช่วยเพิ่มความโดดเด่นหรือสร้างการจดจำให้แก่ผู้บริโภคได้แล้ว การเลือกใช้ภาพสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ก็สามารถสื่อความหมาย

อ่านต่อ »
บรรจุภัณฑ์กับการถนอมอาหาร เพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร

บรรจุภัณฑ์กับการถนอมอาหาร เพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร

กิจกรรมหรือเทรนด์ส่งเสริมสุขภาพกำลังได้รับความสนใจ ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจที่มีความสามารถด้านการบริหาร จะนำเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมหรือกำลังอยู่ในกระแส มาเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด

อ่านต่อ »

วิธีลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อธุรกิจ

ทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการดำรงชีวิตของผู้คน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจเกือบทุกประเภท การรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

อ่านต่อ »

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก และเหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องเลือกใช้

กลยุทธ์ด้านการตลาดที่ทำให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและมียอดจำหน่ายจนสามารถสร้างผลกำไรให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ มีมากมายหลากหลายรูปแบบ

อ่านต่อ »

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับอาหารแปรรูป

บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม มีมากมายหลากหลายชนิด ผลิตจากวัสดุหลายประเภท เช่น พลาสติก เยื่อกระดาษ โลหะ หรือวัสดุประเภทแก้ว  ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุต่างๆ มีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกัน

อ่านต่อ »

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก และการตระหนักรู้ของกลุ่มผู้บริโภค

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SME ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ทำให้แบรนด์สินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักหรือได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภค  การผลิตสินค้าคุณภาพเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการ

อ่านต่อ »

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก กับกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ผู้ประกอบการควรรู้

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก เมื่อแปลความหมายตรงตัว ก็จะหมายถึงการนำเอาวัสดุจากธรรมชาติมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก พาเลทกระดาษ หรือบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

อ่านต่อ »