กล่องกระดาษลูกฟูก
(CORRUGATED CONTAINERS)

กล่องกระดาษลูกฟูก หรือ กล่องลูกฟูก คือ บรรจุภัณฑ์กระดาษทำมาจากแผ่นกระดาษลูกฟูก โดยมีความหลากลายของลอนกระดาษให้เลือก เช่น ลอน A B C E BC และ BE เพื่อตอบสนองการใช้งานให้เหมาะสมกับตัวสินค้า สภาพการบรรจุและขนส่ง

ชนิดกล่องกระดาษลูกฟูก

ตัวอย่างสินค้ากล่องกระดาษลูกฟูก