กล่องกระดาษลูกฟูก
(CORRUGATED CONTAINERS)

กล่องกระดาษลูกฟูก คือบรรจุภัณฑ์กระดาษทำมาจากแผ่นกระดาษลูกฟูก โดยมีความหลากลายของลอนกระดาษให้เลือกเช่น ลอน A B C E BC และ BE เพื่อตอบสนองการใช้งานให้เหมาะสมกับตัวสินค้า สภาพการบรรจุและขนส่ง