บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
(Food and Beverage Packaging)

แก้วน้ำกระดาษและบรรจุภัณฑ์อาหารคุณภาพพรีเมียม เคลือบพลาสติก PE แบบ Food Grade ไม่มีกลิ่นไข สะอาด ปริมาตรบรรจุน้ำเต็มตามจำนวน แข็งแรงไม่ยวบง่าย ปากแก้วรองรับฝาครอบขนาดมาตรฐานได้ ก้นแก้วไม่รั่วซึม และรองรับการพิมพ์ลวดลายต่างๆ ได้สวย คม ชัดด้วยหมึกพิมพ์ฐานน้ำ (Water based ink) และฐานน้ำมันถั่วเหลือง (Soy Ink) ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

HongThai Packaging