ประเภทของลอนกระดาษ – TYPE OF FLUTE

Single Face / กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น

ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 1 แผ่น ปะกบกับลอนลูกฟูกแผ่นนิยมใช้กันกระแทกสินค้า หรือ ปะกล่อง offset

Single Wall / กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น

ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 1 แผ่น โดยลอนลูกฟูก จะอยู่ตรงกลางระหว่าง กระดาษแผ่นเรียบทั้ง 2 แผ่นมักใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลาง หรือ ไม่เน้นความแข็งแรงมาก ลอนมาตรฐาน : A, B, C, E

Double Wall / กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น

ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 2 แผ่นโดยกระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ติดกับผิวกล่องด้านนอกจะเป็นลอน B เพื่อประโยชน์ทางการ พิมพ์ และ กระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ด้านในจะเป็นลอน C เพื่อประโยชน์ทางด้าน รับแรงกระแทก นิยมใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการการป้องกันสูงหรือมีน้ำหนักมาก

Triple Wall / กระดาษลูกฟูก 7 ชั้น

ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 4 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 3 แผ่นโดยกระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ติดกับผิวกล่องด้านนอกจะเป็นลอน B เพื่อประโยชน์ทางการ พิมพ์ และ กระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ด้านในจะเป็นลอน C และ ลอน Aเพื่อประโยชน์ทางด้าน รับแรงกระแทก หรือใช้ทดแทนลังไม้นิยมใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการการป้องกันสูงมาก หรือมีน้ำหนักมาก

ลักษณะของกล่องกระดาษ – TYPE OF CORRUGATED PAPER BOX

FLEXOGRAPHIC PRINTING PRE PRINTING

ระบบการพิมพ์ Flexographic Printing – Pre Printing เป็นระบบการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แม่พิมพ์พื้นนูนทำจากการฉายแสงบนวัสดุประเภทยางโพลิเมอร์ (Photo Photopolymer) การผลิตและพิมพ์ลงบนผิวกระดาษคราฟ์จากม้วนสู่ม้วน (Roll-to-Roll Printing) ที่ยังไม่ขึ้นรูปเป็นกระดาษลูกฟูกโดยใช้หมึกที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย (Water-based ink) ซึ่งแห้งตัวเร็วและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้คุณภาพการพิมพ์จากระบบการพิมพ์ Pre Print นี้จะมีความแม่นยำสูง (Precision Auto Register) ให้สีสันสวยงามพร้อมเคลือบเงาด้วยระบบวานิช (Water-based Varnish) ในเครื่องจักรตัวเดียว และในบางชิ้นงานระบบการพิมพ์นี้สามารถรองรับการขึ้นรูปโดยการไดคัท (Die Cutting) เป็นชิ้นงานสำเร็จรูปได้ในขั้นตอนเดียว (Roll-to-Box)

การพิมพ์ก่อนขึ้นรูปเป็นกล่องกระดาษด้วยการพิมพ์ระบบ Pre Print นี้จะทำให้กล่องกระดาษลูกฟูกมีความแข็งแรงขึ้นเฉลี่ย 23% (Box Compression Test) และต้นทุนการพิมพ์เฉลี่ยจะถูกกว่าระบบออฟเซ็ต (Offset Printing)