กล่องพิมพ์ออฟเซท
(OFFSET LAMINATED BOX)

กล่องพิมพ์ออฟเซท ประกบแผ่นลูกฟูก (Offset Laminated Box): กล่องที่ต้องการพิมพ์ในระบบออฟเซท (Offset Printing) และต้องการความแข็งแรงในการรองรับสินค้า โดยจะใช้การปะแผ่นพิมพ์ ลงบนกระดาษลูกฟูก 2 ชั้น และ 4 ชั้น ลอน B E C

ระบบการพิมพ์แบบออฟเซท (Offset Printing) : บรรจุภัณฑ์ที่ต้องการความสวยงาม ด้วยคุณภาพงานพิมพ์สูง เพื่อรองรับความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีภาพพิมพ์เสมือนจริง พร้อมเทคนิคหลังพิมพ์ (After Pressed Technique) เช่น การปั้มนูน ปั้มเงิน/ทอง UV Spot และ ฯลฯ ในด้านการพิมพ์ในระบบออฟเซทของบริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด นั้นสามารถพิมพ์ได้ทั้ง กระดาษกล่องแป้ง (Duplex Board) และ กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper Board)