พาเลทกระดาษ
(PAPER PALLET)

ผลิตจากกระดาษลูกฟูกอย่างหนาพิเศษ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าเที่ยวเดียว ทดแทนการใช้พาเลทไม้ ลดปัญหาเรื่องแมลงหรือเชื้อรา สามารถรองรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 500 – 2,000 กิโลกรัมสามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% โดยมีขนาดมาตรฐาน 1,100 x 1,100 ซม. และ 1,200 x 1,000 ซม. นอกจากนี้ ยังสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับสินค้าและความต้องการของลูกค้าได้ เช่น พาเลทความสูงพิเศษ พาเลทเข้าห้องเย็น