เยื่อกระดาษขึ้นรูป
(PULP MOLD)

บริษัท หงษ์ไทยพัลพโมลด์ จำกัด ผลิต และจำหน่ายพลัพโมลด์ เยื่อกระดาษขึ้นรูป กระดาษขึ้นรูป (กระดาษถาดไข่) กระดาษกันกระแทกสามารถใช้ทดแทนโฟม พลาสติก และ ฟองน้ำได้ ประโยชน์ใช้แบ่งแยกสินค้า หรือห่อหุ้มสินค้า กันสินค้าเสียหาย ในหลากหลายรูปแบบ สินค้าชนิดนี้ทำจาก กระดาษรีไซเคิล 100%  เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการขนส่งได้ ทางบริษัทฯสามารถผลิต กระดาษกันน้ำ และ เคลือบสารพิเศษกันไฟฟ้าสถิตได้สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า