รับสมัครงาน
JOB OPPORTUNITIES​

หงส์ไทยกรุ๊ป รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

– เพศหญิง/ชาย
– มีประสบการณ์ตามสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
– สามารใช้ computer ได้ดี มีรถส่วนตัว

– เพศชาย
– มีประสบการณ์ตามสายงานไม่ต่ำกว่า 7 ปีขี้นไป
– สามารถใช้ computer ได้ดี
– มีพาหนะของตัวเอง

– เพศชาย หรือ หญิง
– มีประสบการณ์ไม่ต่ำว่า 5 ปี
– มีประสบการณ์ตามสายงานไม่ต่ำกว่า 3 ปีขี้นไป
– สามารถใช้ computer ได้ดี
– มีพาหนะของตัวเอง

– เพศชาย หรือ หญิง
– มีประสบการณ์ไม่ต่ำว่า 5 ปี
– มีประสบการณ์ตามสายงานไม่ต่ำกว่า 3 ปีขี้นไป
– สามารถใช้ computer ได้ดี

– เพศหญิง
– มีประสบการณ์ไม่ต่ำว่า 3 ปี
– มีประสบการณ์ตามสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
– สามารใช้ computer ได้ดี

– เพศชาย หรือ หญิง
– มีประสบการณ์ตามสายงานไม่ต่ำกว่า 3 ปีขี้นไป
– มีความสามารถ และอดทน

– เพศหญิง
– มีประสบการณ์ตามสายงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– สามารใช้โปรแกรม Illustrator และ Photoshop

– เพศชาย
– วุฒิ ปวส สาขาช่างกล หรือ สาขาไฟฟ้า
– มีประสบการณ์ตามสายงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี

– อายุ 25 ปีขึ้นไป
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
– ชำนาญเส้นทางทั้งกรุงเทพและปริมณฑล

– วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
– มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม/งานวางแผนด้านการอบรม
– มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

– ชาย / หญิง
– มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี