โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์

ONE-STOP SERVICE IN THE PAPER PACKAGING INDUSTY​

บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด หรือที่ รู้จักกันในนาม “หงส์ไทย” โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ ด้วยประสบการณ์ของผู้บริหาร กับการให้บริการด้านงานบรรจุภัณฑ์มากว่า 42 ปี พร้อมทั้งทีมงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ออกแบบ และผลิตแผ่นกระดาษ ลูกฟูก กล่องพิมพ์ออฟเซ็ทปะกบลูกฟูก กล่องผัก และผลไม้กล่องกระดาษลูกฟูกทั่วไปทุกชนิด เยื่อกระดาษกันกระแทก (PULP MOLD) แผงไข่กระดาษ พาเลทกระดาษ รวมถึงแก้วน้ำกระดาษ

เรายังมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพงานบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พัฒนากระบวนการผลิตและการทำงานที่ครบวงจร รวมถึงการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เครื่องจักร และ อุปกรณ์การผลิตให้ทันสมัย

สายการผลิตแผ่นลูกฟูก 3 สายการผลิต

มีเครื่องพิมพ์ระบบ FLEXO สีน้ำที่ทันสมัย ด้วยระบบ Pre Print และ Post Print เครื่องพิมพ์ OFFSET พร้อมเครื่องประกบลูกฟูก และเครื่อง DIE CUT ทำให้ทางบริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าของบริษัทฯได้อย่างครบวงจรด้านบรรจุภัณฑ์กระดาษอย่างแท้จริง

บริการก่อตั้งปี2531
พื้นที่โรงงาน40ไร่
กำลังการผลิต4,000ตัน/เดือน
พนักงาน200+

ประวัติบริษัทของเรา

วิสัยทัศ CEO

บริการของ หงส์ไทย

Our Services of hong thai

Client brief and Online ordering

ระบบ ERP ระดับโลก ที่ หงส์ไทย ได้นำมาประยุกต์ใช้ในบริษัทนั้น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างฉับไว ผ่านระบบ SERVER ที่มีความเสถียนร และมี คลังข้อมูลที่แม่นยำ และพร้อมตอบสนองความต้องการใหม่ได้

Packaging Design

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการออกแบบ บรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะจากประเทศนอร เวย์ Artios ผนวกกับเครื่องพิมพ์ UV DIGITAL FLAT BED ของ ฟูจิ สามารถทำให้ หงส์ไทย พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ กล่องลูกฟูกพร้อมการพิมพ์ CMYK + สีขาว ได้ ภายในไม่กี่นาที โดยมีการปรับ Profile สีให้เข้ากับกระดาษหรือวัตถุดิบ (Substrate) นั้นๆอย่างอัตโนมัติ

Printing and Finishing

ระบบ ERP ระดับโลก ที่ หงส์ไทย ได้นำมาประยุกต์ใช้ในบริษัทนั้น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างฉับไว ผ่านระบบ SERVER ที่มีความเสถียนร และมีคลังข้อมูลที่แม่นยำ และพร้อมตอบสนองความต้องการใหม่ได้

On Time Delivery

การวางแผนแบบ Real Time ใน หงส์ไทย และการส่งข้อมูลการผลิตแบบ ONLINE ทำให้ ทางทีมงานจัดการสามารถให้คำมั่นสัญญาในการส่งมอบ สินค้าได้ตามกำหนด

มาตรฐานการทำงานของเรา

 • Prevention of Child Labour and No Forced and Bonded Labour

  เรามีนโยบายไม่ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ไม่มีการใช้แรงงานทาส นอกจากนี้เรายังมีการจ่ายค่าแรงอย่างเป็นธรรม มีการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกันความเท่าเทียมกันในเรื่องเพศ ศาสนา อายุ แต่อย่างใด

 • Anti Corruption Anti briery

  บริษัทของเรามีหลักจริยธรรมในการทำธุรกิจ Business Ethics อาทิเช่น นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และ นโยบายการติดสินบนในรูปแบบต่าง ๆ หรือ การให้ของขวัญในช่วงเทศกาล เป็นต้น

 • Severe Environmental Pollution

  ด้วยความมุ่งมั่นในการไม่ปล่อยของเสียออกจากโรงงานอย่างเด็ดขาด โดยพยายามหาทางหมุนเวียนกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อไม่เป็นการรบกวนสิ่งแวดล้อมหรือรบกวนสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

 • Severe Health or Safety Hazards

  มีมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยหรือประเมินความเสี่ยงในการทำงานให้อยู่ในเกณฑ์ความปลอดภัยสูงสุด และคอยตรวจสุขภาพของพนักงานอยู่เสมอ