About Us

ONE-STOP SERVICE IN THE PAPER PACKAGING INDUSTY​

Play Video
ด้วยประสบการณ์ของผู้บริหาร กับการให้บริการด้านงานบรรจุภัณฑ์มากว่า 42 ปี บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด หรือที่ รู้จักกันในนาม “หงส์ไทย” พร้อมทั้งทีมงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ออกแบบ และผลิตแผ่นกระดาษ ลูกฟูก กล่องพิมพ์ออฟเซ็ทปะกบลูกฟูก กล่องผัก และผลไม้กล่องกระดาษลูกฟูกทั่วไปทุกชนิด เยื่อกระดาษกันกระแทก (PULP MOLD) แผงไข่กระดาษ พาเลทกระดาษ รวมถึงแก้วน้ำกระดาษ และเรายังมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพงานบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พัฒนากระบวนการผลิตและการทำงานที่ครบวงจร รวมถึงการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เครื่องจักร และ อุปกรณ์การผลิตให้ทันสมัยในปัจจุบันมีสายการผลิตแผ่นลูกฟูก 3 สายการผลิต มีเครื่องพิมพ์ระบบ FLEXO สีน้ำที่ทันสมัย ด้วยระบบ Pre Print และ Post Print เครื่องพิมพ์ OFFSET พร้อมเครื่องประกบลูกฟูก และเครื่อง DIE CUT ทำให้ทางบริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าของบริษัทฯได้อย่างครบวงจรด้านบรรจุภัณฑ์กระดาษอย่างแท้จริง
1 +
ประสบการณ์
1
พื้นที่โรงงาน /ไร่
1 +
พนักงาน /คน
1 +
กำลังการผลิต ตัน/เดือน

HongThai Services

On Time Delivery

การวางแผนแบบ Real Time ใน หงส์ไทย และการส่งข้อมูลการผลิตแบบ ONLINE ทำให้ ทางทีมงานจัดการสามารถให้คำมั่นสัญญาในการส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด

Packaging Design

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะจากประเทศนอรเวย์ Artios ผนวกกับเครื่องพิมพ์ UV DIGITAL FLAT BED ของ ฟูจิ สามารถทำให้ หงส์ไทย พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ กล่องลูกฟูกพร้อมการพิมพ์ CMYK + สีขาว ได้ ภายในไม่กี่นาที โดยมีการปรับ Profile สีให้เข้ากับกระดาษหรือวัตถุดิบ (Substrate) นั้นๆอย่างอัตโนมัติ

Client brief and Online ordering

ระบบ ERP ระดับโลก ที่ หงส์ไทย ได้นำมาประยุกต์ใช้ในบริษัทนั้น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างฉับไว ผ่านระบบ SERVER ที่มีความเสถียนร และมี คลังข้อมูลที่แม่นยำ และพร้อมตอบสนองความต้องการใหม่ได้

Printing and Finishing

หงส์ไทย มีรูปแบบการพิมพ์ที่หลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งใน เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการพิมพ์ระบบ Offset 6 สีพร้อมเคลือบ ระบบ Flexo Graphic Pre Printing 6 สี พร้อมเคลือบ ระบบ Flexo Graphic Post Printing 4 สี รวมถึงการพิมพ์จำนวนน้อยๆ สำหรับงานสั้นคือระบบการ พิมพ์ UV DIGITAL 4 สีพร้อมสีขาว รองพื้น เครื่องไดคัท ขึ้นรูปมากกว่า 14 เครื่อง ไดคัท

HongThai Working Standards

Prevention of Child Labour and No Forced and Bonded Labour

เรามีนโยบายไม่ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ไม่มีการใช้แรงงานทาส นอกจากนี้เรายังมีการจ่ายค่าแรงอย่างเป็นธรรม มีการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกันความเท่าเทียมกันในเรื่องเพศ ศาสนา อายุ แต่อย่างใด

Anti Corruption Anti briery

บริษัทของเรามีหลักจริยธรรมในการทำธุรกิจ Business Ethics อาทิเช่น นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และ นโยบายการติดสินบนในรูปแบบต่าง ๆ หรือ การให้ของขวัญในช่วงเทศกาล เป็นต้น

Severe Environmental Pollution

ด้วยความมุ่งมั่นในการไม่ปล่อยของเสียออกจากโรงงานอย่างเด็ดขาด โดยพยายามหาทางหมุนเวียนกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อไม่เป็นการรบกวนสิ่งแวดล้อมหรือรบกวนสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

Severe Health or Safety Hazards

มีมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยหรือประเมินความเสี่ยงในการทำงานให้อยู่ในเกณฑ์ความปลอดภัยสูงสุด และคอยตรวจสุขภาพของพนักงานอยู่เสมอ

HongThai History