หลอดกระดาษรักษ์โลก

(plastic tubes)

หลอดกระดาษ รักษ์โลก

สีขาว ย่อยสลายได้ 100% หุ้มกระดาษป้องกันฝุ่น แมลง สำหรับใช้ดูดเครื่องดื่ม สามารถสั่งซื้อ จำนวนมาก สอบถามได้ที่ Line@ : @hongthaipackaging

หลอดกระดาษ รักษ์โลก

หลอด ถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นของผู้บริโภคส่วนใหญ่ ใช้ดูดน้ำ เครื่องดื่ม ปัจจุบันมีการใช้หลอดกระดาษแทนหลอดพลาสติก เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะให้กับโลก คือการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ เข้ามาทดแทนพลาสติก

คุณสมบัติของหลอดกระดาษ

  • ไม่เคลือบพลาสติก
  • แข็งแรง ไม่เปื่อยยุ่ย ยาวนานกว่า 4 – 6 ชั่วโมง
  • สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 100%
  • ไม่เปลี่ยนรสชาติและรสสัมผัสของเครื่องดื่ม
  • ปราศจากกลิ่น
  • หลอดพร้อมห่อกระดาษ สะอาดปลอดภัย

หลอดกระดาษช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

หลอดกระดาษ ที่ผลิตขึ้นจากกระดาษ 100% กระดาษก็คือเซลลูโลส เป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ใช้เวลาย่อยสลายเพียง 4-6 เดือน ดังนั้นจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการช่วยลดขยะพลาสติกที่จะทำลายระบบนิเวศ เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ช่วยรักษาสุขอนามัย  มีความแข็งแรงคงทนใช้งานได้เหมือนหลอดพลาสติกทุกประการ