กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาเกย

(Picture frame box)

รวมสินค้า กล่องฝาเกย สำหรับใส่กรอบรูป หรือสินค้าที่มีลักษณะแบน กล่องกระดาษมีลอน 5 และ 3 ชั้น มีสีน้ำตาลทอง(KA) และ สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT) กล่องหนาและแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี

เข้าชมรายละเอียดเกี่ยวกับ :โรงงานสั่งผลิตและขายส่งกล่องรอบรูป กล่องฝาเกย เพิ่มเติม

 

กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาเกย คือ

กล่องใส่กรอบรูปเป็น กล่องทรงแบนมีอยู่หลายประเภท ซึ่งแต่ละรูปแบบก็เหมาะกับการบรรจุสินค้าที่มีความเหมาะสมแตกต่างกัน อีกทั้งยังผลิตมาจากกระดาษลูกฟูกชนิดพิเศษมีความแข็งแรง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมย่อยสลายง่าย ซึ่งกล่องทรงแบบจะมีแบบใดบ้างเหมาะกับสินค้าใด ยกตัวอย่างเช่น กล่องกรอบรูป จะเป็นกล่องที่มีรูปทรงที่เหมาะสมกับการบรรจุกรอบรูปทั้งภาพวาด ภาพถ่าย เป็นต้น

ประเภทกล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาเกย 

กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาเกย เป็นกล่องทรงแบนที่ผลิตมาจากกระดาษลูกฟูกแบบพิเศษ ทั้ง 3 และ 5 ชั้น  สามารถบรรจุได้ทั้งกรอบรูปภาพ เอกสาร สินค้าลักษณะแบน เป็นต้น ซึ่งกล่องที่ผลิตมีกี่แบบดังนี้

กล่องกรอบรูปฝาเกย (OSC: Overlap Slotted Container)

กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาเกย ขนาด 30 ,40 ,50 ,65 และ 85 cm.เกรดกระดาษสีน้ำตาลทอง(KA) ผลิตจากกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น

กล่องกรอบรูปฝาชน (RSC: Regular Slotted Container)

กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาชน กล่องแบน ขนาด 4″x 6″, 5″x 7″,6″x 8″,ขนาด A4,8″ x 10″ และ 10″ x 12″ เกรดกระดาษสีน้ำตาลธรรมชาติ (KT) ผลิตจากกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น

ขนาดกล่องใส่กรอบรูป กลองฝาเกย

กล่องใส่กรอบรูป กล่องฝาเกย ขนาดใหญ่ เกรดกระดาษสีน้ำตาลทอง(KA) ผลิตจากกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น เหมาะกับบรรจุสินค้าที่มีลักษณะแบน มีหลายขนาดดังนี้

บทความเกี่ยวกับกล่องใส่กรอบรูป