สินค้าของ หงส์ไทย

Product of hong thai

กล่องข้าว

ถ้วยกระดาษ / แก้วกระดาษ

กล่องพิซซ่า

กล่องใส่รองเท้า

กล่องผลไม้

กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น

แผงไข่ ถาดไข่กระดาษ

อุปกรณ์แพ็คกิ้ง

พาเลทกระดาษ

บรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม

กล่องไปรษณีย์

กล่องใส่เอกสาร

กล่องพิซซ่า

กล่องกระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น

กระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง

กระดาษดันทรงรองเท้า

กระดาษคราฟท์