ลักษณะของกล่องกระดาษ – TYPE OF CORRUGATED PAPER BOX

กล่องกระดาษลูกฟูกประกอบไปด้วย

 • กระดาษแผ่นเรียบ 1 แผ่น ปะกบกับลอนลูกฟูก 1 แผ่น นิยมใช้กันกระแทกสินค้า หรือ ปะกล่อง offset.
 • ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 1 แผ่น โดยลอนลูกฟูก จะอยู่ตรงกลางระหว่าง กระดาษแผ่นเรียบทั้ง 2 แผ่น มักใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลาง หรือ ไม่เน้นความแข็งแรงมากนัก.

ความหนาของกระดาษลูกฟูก

ในที่นี้ก็คือประเภทของลอนกระดาษลูกฟูกที่เขาชอบเรียกกันว่ากระดาษหนา5 ชั้นกระดาษหนา3 ชั้น กระดาษหนา5 ชั้นที่นิยมผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นลอนBC ส่วนกระดาษหนา3 ชั้นที่นิยมใช้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกก็จะเป็นลอนA , B , C , E ซึ่งประเภทลอนต่างๆที่จะนำมาใช้สั่งผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก จะมีผลต่อการรับน้ำหนักสินค้าการปกป้องสินค้า  คุณสมบัติการวางซ้อนหรือแม้แต่น้ำหนักของกล่องกระดาษลูกฟูกซึ่งมีผลต่อค่าขนส่ง ถ้าเหล่าพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ แจ้งข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างน้ำหนักสินค้าลักษณะการแตกหักง่ายของสินค้าคุณสมบัติการรับน้ำหนักของสินค้าเพิ่มเข้าไป  ก็จะทำให้เลือกความประเภทลอนกระดาษลูกฟูกได้ตรงตามการใช้งานมากขึ้น

กล่องกระดาษลกฟูกแบ่งออกได้ 3 ประเภทหลัก

กล่องกระดาษลูกฟูก จำเป็นต้องมีความแข็งแรงเพื่อรองรับน้ำหนักของพัสดุ สินค้า โดยจะแบ่งความแข็งแรงของกล่องได้เป็นจำนวนชั้น แบ่งออกได้เป็น 3 ชั้นหลักๆ ได้ดังนี้

 1. กล่องกระดาษลูกฟูก 2 ชั้น (Singgle Face) ประกอบไปด้วย กระดาษลูกฟูกผิวเรียบ 2 แผ่น ประกบเข้าหากัน นิยมใช้กับพัสดุ สินค้าที่มีน้ำหนักเบา ขนาดเล็ก เป็นกล่องกระดาษลูกฟูกที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด และเป็นชนิดกล่องที่มีราคาถูกที่สุด
 2. กล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Single Wall) ประกอบไปด้วย กระดาษลูกฟูก 3 แผ่น เป็นกระดาษผิวเรียบ 2 แผ่น ประกบเข้าหากัน และอีก 1 แผ่น เป็นแบบลอนลูกฟูกอยู่ตรงกลางระหว่างกระดาษ ทำให้ช่วยรับน้ำหนักได้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยในการลดแรงกระแทกได้ดี เหมาะกับสินค้า พัสดุ ขนาดกลาง
 3. .กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (Double Waal) ประกอบไปด้วย กระดาษลูกฟูก 5 แผ่น เป็นกระดาษผิวเรียบ 3 แผ่น ประกบเข้าหากัน โดยมีกระดาษลูกฟูกอีก 2 แผ่น เป็นแบบลอนลูกฟูกขั้นอยู่ตรงกลาง โดยลอนของลูกฟูก 2 แผ่นนี้สามารถสับขนาดของลอนได้ตามความต้องการ เพื่อช่วยให้รับน้ำหนักได้มากขึ้น หรืออยากที่จะช่วยให้รับแรงกระแทก เจาะทะลุได้ดีมากขึ้น ก็สามารถทำได้  โดยแต่ละลอนจะมีความสามารถที่ต่างกันออกไป

 

เกรดของกระดาษลูกฟูก ที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ 

มาดูกันว่าเกรดหรือชนิดของกระดาษจะมีกี่เกรด ดังนี้

KT – กระดาษคราฟท์สีน้าตาลสำหรับทำผิวกล่อง ผลิตจากเยื่อ Recycle100%เพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ยังคงความสวยงามและความแข็งแกร่ง เหมาะสำหรับกล่องที่ต้องการความมั่นใจในเรื่องความแข็งแรงเหมาะสำหรับการส่งออก ซึ่งสินค้า แบรนด์ต่างประเทศนิยมใช้ ( น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 175, 205 กรัม/ตารางเมตร )

KI – กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลอ่อนสำหรับทำผิวกล่อง สีอ่อนสบายตาเหมาะกับงานพิมพ์ ภาพหรือตัวหนังสือ ให้มีสีสวยงามด้านการพิมพ์เป็นรองเพียงกระดาษ KS เท่านั้น นิยมใช้กับสินค้าที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมากเท่า KA เหมาะกับกล่องสินค้าทั่วไป เช่น กล่องอาหารสำเร็จรูป กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการพิมพ์เป็นภาพสี เป็นต้น ( น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 185 กรัม/ตารางเมตร )

KA – กระดาษคราฟท์สีเหลืองทองสำหรับทำผิวกล่องมีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม และเป็นสีที่นิยมใช้กันมากในประเทศ เหมาะสำหรับ สินค้าอะไหล่ยนต์ อาหารกระป๋อง กล่องเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการความมั่นใจในเรื่อง ความแข็งแรงทุกรูปแบบ ทั้งการเรียงซ้อน และ การป้องกันการกระแทก ( น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 185, 230 กรัม/ตารางเมตร )

KS – กระดาษคราฟท์สีขาวสำหรับทำผิวกล่อง มีความเรียบ สะอาด เหมาะสำหรับ กล่องที่เน้นความสวยงาม และ ช่วยให้การพิมพ์ที่มีสีสันชัดเจน ดูโดดเด่น เพิ่มคุณค่า ให้สินค้าที่บรรจุภายใน นอกจากนี้ กระดาษ KS ยังมีความแข็งแรงสูง สามารถปกป้อง สินค้าได้ดี นิยมใช้สำหรับ กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเพื่อการส่งออก และกล่องอุปโภค บริโภค ที่ต้องการบ่งบอกถึงความมีระดับของสินค้า เป็นต้น (น้ำหนักมาตราฐาน : 170 กรัม/ตารางเมตร)

KK – กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลสำหรับทำผิวกล่อง ผลิตจากเยื่อ Recycled 100% เพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ยังคงความสวยงามและความแข็งแกร่ง มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการวางเรียงซ้อนเหมาะกับสินค้าส่งออกที่ระบุให้ใช้กล่องที่ทำจากเยื่อ Recycled ทั้งหมด ( น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150,185 กรัม/ตารางเมตร )

CA – กระดาษคราฟท์สีน้าตาลสำหรับทำลอนลูกฟูก ผลิตจากเยื่อ Recycle 100%เพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับใช้ทำลอนลูกฟูกกล่องกระดาษทุกชนิด หรือใช้ทำเป็น LINER BOARDคุณสมบัติรับน้ำหนักการเรียงซ้อนได้หลายชั้น และทนแรงกระแทก บางครั้ง CA อาจถูกนำมาใช้ทำเป็นกระดาษทำผิวกล่องด้านหลังเพื่อลดต้นทุน ( น้ำหนักมาตราฐาน : 85 100 105 115 125 150 185 กรัม/ตารางเมตร )

บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ผลิตมาจากกระดาษลูกฟูก

กล่องกระดาษ 3 ชั้น vs กล่องกระดาษ 5 ชั้น ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการบรรจุสินค้าเพราะว่ากล่องทั้ง 2 เป็นกล่องที่ผลิตมาจากกระดาษลูกฟูก มีคุณสมบัติในการบรรจุสินค้า การรับน้ำหนัก ความแข็งแรงที่ต่างกัน ดังนั้นควรเลือกสิ่งของที่จะใช้บรรจุให้เหมาะสม และยังถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมย่อยสลายง่าย กล่องทั้ง 2 ชนิดถึงแม้ว่าจะผลิตมาจากกระดาษลูกฟูกเหมือนกัน แต่ละกล่องจะมีคุณสมบัติและความเหมาะสมในการบรรจุสิ่งของแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างได้ดังนี้

บรรจุภัณฑจากกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น

 • ไม่ควรบรรจุของที่มีน้ำหนักเกิน 6 – 10 กิโลกรัม (แบบกระจายน้ำหนักทั่วกล่อง)
 • ไม่เหมาะกับใช้บรรจุของเหลว
 • สามารถบรรจุสินค้าได้หลายประเภท อาทิเช่น เครื่องครัว เสื้อผ้า ของใช้เบ็ดเตล็ด
 • การแพ็คควรแพ็คกล่องให้มิดชิด ป้องกันความสูญเสียระหว่างการขนส่งหรือเคลื่อนย้าย
 • ไม่ควรบรรจุสิ่งของที่เป็นของอันตราย
 • กล่องที่นำไปใช้ควรตรวจสอบว่ามีความเสียหายหรือไม่ อาทิกล่องขาด หรือมีแมลงกันแทะ เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น

 • ไม่ควรบรรจุสินค้าหรือพัศดุที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม (แบบกระจายน้ำหนักทั่วกล่อง)
 • ไม่เหมาะกับใช้บรรจุของเหลว
 • สามารถบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งได้หลากหลาย อาทิ บรรจุผลไม้ บรรจุต้นไม้ บรรจุเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
 • ควรบรรจุสินค้าแบบกระจายน้ำหนักเพื่อป้องกันกล่องเกิดความเสียหายได้
 • ไม่ควรใช้บรรจุสิ่งมีชีวิต
 • การเลือกกล่องควรตรวจเช็คตหนิไม่ให้มีเปื่อยยุ่ย กล่องฉีกขาดให้ดี