ความต้านแรงกดในแนวเดียวกับลูกฟูก-Edge Wise Crush Resistance

ความต้านแรงกดในแนวเดียวกับลูกฟูก (Edge Wise Crush Resistance) เป็นการทดสอบความแข็งแรงของกระดาษลูกฟูกในการต้านแรงกดในแนวตั้ง และทดสอบความสามารถของแผ่นกระดาษลูกฟูกรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในการต้านแรงกดที่กระทำลงมาในทิศทางเดียวกับลอนลูกฟูกจนแผ่นทดสอบหักหรือยุบมีหน่วยเป็น กิโลนิวตันต่อเมตร (kN/m) การทดสอบนี้มีความสำคัญต่อแผ่นกระดาษลูกฟูก เพราะเป็นค่าบอกความแข็งแรงของแผ่นกระดาษลูกฟูกซึ่งมีความสัมพันธ์กับความต้านแรงกดวงแหวนและความสามารถในการรับแรงกดหรือการเรียงซ้อนของกล่องกระดาษลูกฟูก

ขั้นตอนการทดสอบ
1. ตัดชิ้นงานขนาด 2.5*10 cm.
2. กระดาษที่ได้ใส่เข้ายังตัวประคอง
3. วางชิ้นทดสอบลงบนแท่นล่าง (Lower Plate)
ตามแนวตั้งของลอนลูกฟูก เพื่อหาค่าชิ้นงาน
มาตรฐานการทดสอบ ISO 03037, TAPPI T 811, JIS Z 0401