ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ และการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนประกอบสำคัญของการทำธุรกิจ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การสร้างแบรนด์หรือการผลิตสินค้าเป็นสของตนเอง สามารถทำได้ง่าย โดยไม่ต้องมีโรงงานผลิตเป็นของตนเองและไม่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากอย่างเช่นในอดีต  การทำให้ลูกค้าพึงพอใจและจดจำแบรนด์สินค้าได้ง่าย ขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีและกลยุทธ์ด้านการตลาด  การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม  หรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ คือหนึ่งในกลยุทธ์ด้านการตลาด

ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ ในการสร้างแบรนด์สินค้า

1.บรรจุภัณฑ์ช่วยในการสื่อสารด้านการตลาด เพราะสามารถพิมพ์ข้อความหรือข้อมูลรายละเอียดลงบนกล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก หรือบรรจุภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ รวมทั้งการออกแบบฉลากหรือสติ๊กเกอร์ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างการจดจำให้กับลูกค้า

2.บรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สินค้าของเรามีความแตกต่าง หากมีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมสอดคล้องกับตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

3.การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามแตกต่าง มีโอกาสสร้างยอดขายได้ให้มากขึ้นได้ เนื่องจากเป็นการกระตุ้นความต้องการของผู้ซื้อ ทำไห้ตัดสินใจซื้อสินค้าจากความพึงพอใจได้อีกทางหนึ่ง

4..บรรจุภัณฑ์ช่วยให้เกิดความประหยัดและป้องกันความสูญเสียที่เกิดจากการขนส่ง หรือเคลื่อนย้ายสินค้า เช่น การเลือกใช้กล่องกระดาษลูกฟูก แผ่นกระดาษลูกฟูก พาเลทกระดาษ หรือเยื่อกระดาษขึ้นรูป

5.บรรจุภัณฑ์ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เช่น การเลือกใช้กล่องกระดาษลูกฟูกขนาดใหญ่สำหรับบรรจุสินค้า ทำให้การขนส่งทำได้สะดวกและไม่เสียเวลา ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งและลดค่าแรงงาน

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ได้อย่างไร

1.บรรจุภัณฑ์ช่วยให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า  ช่วยให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายจากแหล่งต่างๆ

2.บรรจุภัณฑ์ทำให้การดำรงชีวิตของผู้คนสะดวกสบาย และตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง กล่องข้าวที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ  บรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารกึ่งสำเร็จรูป หรืออาหารปรุงสำเร็จที่สามารถแช่ตู้เย็นและนำมาอุ่นในไมโครเวฟได้

3.บรรจุภัณฑ์ช่วยรักษาสภาพ และคุณภาพของสินค้าไม่ให้เน่าเสีย  รักษาความสะอาด ป้องกันเชื้อโรค

4.บรรจุภัณฑ์ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้บริโภค เช่น การบรรจุหีบห่อสินค้าทำได้หลากหลายขนาด ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อให้เหมาะกับขนาดของครอบครัว หรือเลือกซื้อในปริมาณที่เหมาะสมกับการบริโภค

5.บรรจุภัณฑ์ที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษ เมื่อลูกค้าใช้สินค้าหมดแล้วสามารถนำบรรจุภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ หรือนำไปหมุนเวียนเปลี่ยนรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้

การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม  หรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ หากผู้ประกอบการศึกษารายละเอียดอย่างเข้าใจ  เลือกโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ก็จะทำให้การออกแบบบรรจุภัณฑ์มีคุณภาพสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้