บทบาทของบรรจุภัณฑ์ กับการทำหน้าที่ส่งเสริมการขาย

สินค้าหรือผลิตภัณฑ์จะมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสะดุดตาและโดนใจผู้ซื้อหรือไม่ ต้องยอมรับว่าปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพราะการออกแบบที่ดีมีการนำเทคนิคด้านการตลาดมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ นอกจากช่วยปกป้องตัวสินค้า และทำให้การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายทำได้สะดวกแล้ว บรรจุภัณฑ์ยังทำหน้าที่ส่งเสริมการขายได้อีกทางหนึ่งด้วย

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ คืออะไร

สำหรับความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทำให้เข้าใจง่ายๆและเห็นภาพได้อย่างชัดเจน ก็คือ การใช้องค์ประกอบต่างๆของสินค้า เช่น สี รูปภาพ ข้อความ และการเลือกตัวอักษรเพื่อพิมพ์รายละเอียดของสินค้าลงใน กล่องกระดาษ แก้วกาแฟกระดาษ แก้วน้ำแก้วเครื่องดื่ม ถ้วยกระดาษ จานกระดาษ หรือกล่องใส่อาหารทั้งแช่แข็งได้และสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ โดยการออกแบบมีจุดประสงค์หลักเพื่อคุ้มครองปกป้องสินค้าจากผู้ผลิตจนถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย

บทบาทของบรรจุภัณฑ์ กับการทำหน้าที่ส่งเสริมการขาย

ปัจจุบันการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีบทบาทต่อผลิตภัณฑ์เกือบทุกชนิดและทุกประเภท ทั้งในด้านของผู้ผลิต เข้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภค การผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องพิมพ์ออฟเซท บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม หรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ก็เพื่อช่วยรักษาคุณภาพของสินค้าให้คงทนและไม่เสื่อมสภาพได้ง่าย นอกจากนั้นบรรจุภัณฑ์ยังมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ส่งเสริมการขาย โดยหน้าที่สำคัญประกอบด้วย

1.การแสดงตัว หมายถึงหน้าที่ในการสื่อความหมายแสดงบุคลิกภาพ และภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ การออกแบบต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่างละเอียดชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภค

2.การป้องกันตัว หมายถึง บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องออกแบบให้มีลักษณะสอดคล้องกับตัวสินค้า เช่น เป็นกล่องกระดาษที่สามารถกันการแทกได้อย่างมีคุณภาพ กั้นน้ำ กันความชื้น กันแสงแดด และรักษาคุณภาพของสินค้าให้สดใหม่อยู่เสมอ ก็จะเป็นการส่งเสริมการขายทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นและส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

3.การจัดจำหน่าย การทำหน้าที่ส่งเสริมการขายในด้านการจัดจำหน่าย โดยออกแบบให้เหมาะสำหรับการขายส่ง ขายปลีก และเหมาะสำหรับส่งเสริมการจัดโปรไมชั่น เช่น กล่องกระดาษบรรจุขนาด 1 โหล ขนาดครึ่งโหล หรือแพ็คเป็นคู่

4.ส่งเสริมการจัดจำหน่าย สามารถโชว์สินค้าได้หรือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้มีความเอนกประสงค์ คือ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หมดแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้ หรือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการจำหน่าย มีการออกแบบให้สามารถือหรือหิ้วกลับบ้านได้โดยไม่ต้องใส่ถุงหรือหีบห่ออีกครั้ง

5.เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม หรือเป็นกล่องกระดาษ จานกระดาษ แก้วกระดาษ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รับผิดชอบต่อสังคม โดยเลือกใช้วัสดุหรือวัตถุดิบในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความสำเร็จของธุรกิจทุกประเภท ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ไม่เพียงสวยงามแข็งแรงทนทาน หรือสามารถปกป้องสินค้าได้เท่านั้น แต่การใส่ใจในรายละเอียดและรู้จักนำเทคนิคต่างๆมาใช้ประกอบกับการออกแบบ ก็จะเป็นการส่งเสริมการขายโดยช่วยลดต้นทุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ลงได้ส่วนหนึ่ง