บรรจุภัณฑ์กระดาษ ข้อดี ข้อด้อย และคุณสมบัติที่ผู้ประกอบการต้องรู้

บรรจุภัณฑ์” หรือการบรรจุหีบห่อที่ไม่ได้เป็นเพียงขั้นตอนการรักษาคุณภาพหรือปกป้องตัวสินค้าไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย รวมถึงส่งเสริมทางด้านการตลาดจากการออกแบบให้สวยงามโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์เท่านั้น การเลือกใช้กล่องกระดาษ กล่องอาหาร กล่องกระดาษลูกฟูก ขวดแก้ว หรือภาชนะอื่นๆอย่างชาญฉลาดของผู้ประกอบการ ยังส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรธุรกิจได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

บรรจุภัณฑ์กระดาษ

บรรจุภัณฑ์กระดาษมีอยู่หลายประเภท เช่น กล่องกระดาษ แก้วกาแฟกระดาษ กล่องอาหาร ถังกระดาษ และอื่นๆ ผลิตมาจากเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพแตกต่างกันตามสภาพการใช้งาน อย่างเช่น กล่องกระดาษที่ต้องการความทนทานต่อการฉีกขาด ก็จะเลือกวัสดุจากเยื่อกระดาษคุณภาพ มีกระบวนการผลิตและการออกแบบที่ซับซ้อนมากกว่าบรรจุภัณฑ์กระดาษทั่วไป

สำหรับกระดาษที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์มีหลายชนิด คุณภาพของกระดาษก็แตกต่างกันไป โดยทั่วไปกระดาษจะทำจากเยื่อไม้ จะประกอบด้วยเส้นใยหรือที่เรียกกันว่า เยื่อกระดาษมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ เยื่อใยขาว มีความแข็งแรงทนทานพราะทำจากไม้เนื้ออ่อนเมืองหนาว เช่น ไม้สน หรือสปรูซ ที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ และเยื่อใยสั้น เป็นกระดาษที่แน่นเรียบแต่ไม่แข็งแรง ทำมาจากไม้เนื้อแข็งเมืองร้อน เช่น ยูคาลิปตัส ไม้กระถิ่นเทพา เป็นต้น

ข้อดีข้อด้อย ของกระดาษ

โดยทั่วไปกระดาษที่นิยมนำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มหรือบรรจุภัณฑ์รูปแบบอื่นๆมีหลายชนิด ผลิตจากเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพแตกต่างกัน สำหรับข้อดีข้อด้อยของกระดาษที่ใช้เป็นวัสดุสำหรับการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์

  • ข้อดี คือกระดาษคุณสมบัติหลายประการและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ส่วนข้อด้อย
  • ข้อด้อย บรรจุภัณฑ์ ไม่สามารถป้องกันความชื้นได้ หรือป้องกันความชื้นได้น้อยกว่าบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุอื่น ความแข็งแรงน้อย

คุณสมบัติของกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์

การเลือกกระดาษเพื่อใช้เป็นวัสดุในการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก พาเลทกระดาษ และบรรจุภัณฑ์รูปแบบอื่น มีข้อควรพิจารณา ดังนี้

1.กระดาษต้องมีน้ำหนักที่ได้ตามมาตรฐาน

2.พิจารณาจากความเรียบและความเป็นรูพรุนของกระดาษ

3.มีคุณสมบัติในการต้านไขมันหรือน้ำมัน

4.คุณสมบัติในการต้านแรงดึงและการยืดตัว

5.เป็นกระดาษที่มีความแข็งตัวหรือมีความคงทนต่อการโค้งงอ

6.กระดาษต้องมีความทนทานต่อการชัด

7.ความหนาของกระดาษ

8.ความขาวสว่างของกระดาษ

9.มีคุณสมบัติในการดูดซึมนํ้า

10.ความเหนียวของกระดาษและการต้านแรงฉีกขาดและทิ่มทะลุ

11.การต้านแรงกดในแนวตั้ง แนวนอน

สรุป กระดาษ คือวัสดุที่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม หรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่นอกจากปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค เพราะได้จากธรรมชาติ บรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้หีบห่อหรือบรรจุสินค้ายังช่วยเพิ่มมูลค่าและตอบโจทย์ต่อกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย