บรรจุภัณฑ์ สร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ

การเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยการสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเอง ไม่ใช่เรื่องยากของคนที่ต้องการทำธุรกิจในยุคนี้ เพราะนอกจากมีโรงงานรับผลิตพร้อมให้บริการมากมาย โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องมีโรงงานผลิตเป็นของตนเอง มีช่องทางการจัดจำหน่ายหลากหลายรูปแบบ และที่สำคัญมีโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ ถ้วยกระดาษ กล่องข้าว แก้วกระดาษ กล่องกระดาษ กล่องลูกฟูก และภาชนะอื่น ๆที่เอื้อต่อการจำหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์

บรรจุภัณฑ์ที่แตกต่าง สร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ

เมื่อการสร้างแบรนด์สินค้าและการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยาก และใครก็สามารถเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นเจ้าของธุรกิจได้  ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเช่นกันที่สินค้าขายดีจะมีการลอกเลียนแบบหรือมีคนทำตาม และบางครั้งสินค้าดีมีคุณภาพ แบรนด์ปังเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้า แต่ไม่ได้สร้างสร้างความแปลกแตกต่าง ไม่มีอัตลักษณ์ให้เป็นที่จดจำ สินค้าก็จะถูกลืมเพราะมีสินค้าประเภทเดียวกันแต่มีความแปลกใหม่น่าสนใจกว่าเข้ามาแทนที่

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่าง คือการวางแผนสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม การเลือกใช้ ถ้วยกระดาษ แก้วกระดาษ ที่มีลวดลาย รูปแบบ และสีสันสวยงาม สร้างความน่าสนใจทำให้กับอาหารและเครื่องดื่มนั้น ๆ น่าทานยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรหรือบ่งบอกอัตลักษณ์ของแบรนด์ ทำให้เห็นถึงความแตกต่างและจดจำได้ง่ายขึ้น

กลยุทธ์สร้างแบรนด์ ผ่านการสัมผัสและจดจำ

การทำธุรกิจในภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันกันสูง แต่ความแตกต่างของสินค้ามีน้อย การสร้างแบรนด์คือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตน มีลักษณะเฉพาะตัวและลอกเลียนแบบกันยาก เพราะสินค้าและบรรจุภัณฑ์ถูกผลิตในโรงงาน ขณะที่แบรนด์สินค้าถูกสร้างขึ้นจากและจากอุดมการณ์ ดังนั้นกลยุทธ์สร้างแบรนด์ผ่านการสัมผัสและจดจำ หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์สินค้ากับผู้บริโภคผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส สัมผัส กลิ่น และเสียง

การออกแบบหรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความสวยงามโดดเด่น เช่น ใช้ถ้วยกระดาษ ที่มีลวดลายสวยงามแตกต่าง ผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ บรรจุภัณฑ์รูปลักษณ์แตกต่างต่าง สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้เป็นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทางสายตา และการรับรู้จากการสัมผัส ซึ่งมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึก ถือเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ทำให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้าเข้าถึงแบรนด์สินค้าของเราในทุกมิติ และทำให้ง่ายต่อการจดจำ

เมื่อการเป็นเจ้าของกิจไม่ใช่เรื่องยาก การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำผ่านการสัมผัสทางสายก็ทำได้ไม่ยากเช่นกัน ตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับออกแบบ ถ้วยกระดาษ หรือบรรจุภัณฑ์อื่น ๆให้มีความแปลกแตกต่างและโดดเด่น ก็คือ เลือกใช้บริการจากโรงงานผลิตที่มีคุณภาพ มีกระบวนการผลิตและการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการ เพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างแบรนด์สินค้าของเราให้เป็นที่จดจำและยากที่จะมีใครลอกเลียนแบบได้