ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของบรรจุภัณฑ์

ในอดีตบรรจุภัณฑ์ที่คนนำมาใช้ส่วนใหญ่จะได้มาจากวัสดุจากธรรมชาติ เช่น การนำใบไม้  นำเปลือกหอย เปลือกผลไม้ มาใส่อาหารหรือนำไม้ไผ่มาทำเป็นกระบอกเพื่อใส่น้ำดื่ม ต่อมามีการพัฒนานำวัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยนำใบตองมาเย็บเป็นกรวยหรือรูปทรงอื่นๆให้เหมาะกับการใช้งาน

พัฒนาการและการผลิตบรรจุภัณฑ์

ประมาณ 5000 ปีก่อนพุทธกาล มนุษย์เริ่มรู้จักการใช้เครื่องปั้นดินเผามาทำให้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่สามารถเก็บตุนอาหารได้สะดวกขึ้น  ต่อมาได้นำไปสู่การแลกเปลี่ยนสินค้า และเริ่มผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากประเทศกรีซส่งไปขายยังประเทศอิตาลีเมื่อประมาณ 2000 ปี ซึ่งต่อมาได้ขยายการผลิตและจำหน่ายออกไปทั่วโลก

เมื่อประมาณ 1000 ปีก่อนพุทธกาลได้เริ่มผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว โดยประเทศอียิปต์ถือเป็นประเทศที่ชำนาญในการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ ต่อมาประมาณ พ.ศ. 500 วิวัฒนาการทางด้านบรรจุภัณฑ์แก้วได้เปลี่ยนมาเป็นการเป่าแก้วสำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาการและเครื่องดื่มซึ่งได้ตกทอดมาจนถึงยุคปัจจุบัน

สำหรับผลิตภัณฑ์กระดาษเริ่มผลิตใช้ประมาณ  พ.ศ. 600 ในประเทศจีน แต่ในยุคนั้นกระดาษยังไม่ได้นำมาใช้ห่อสินค้าและเริ่มมีการผลิตกระดาษครั้งแรกในทวีปยุโรปที่ประเทศสเปนทางเหนือของวาเลนเซียโดยชาวมุสลิมสเปน กระดาษได้รับการแปรรูปเป็นถุงกระดาษในช่วง พ.ศ. 2161 ถึง พ.ศ. 2191 และมีการใช้มากถึง 800 ล้านถุงในสหรัฐอเมริกาในช่วงปีพ.ศ. 2418 ส่วนการตัด การทับเส้น พร้อมทั้งการพิมพ์เพื่อแปรรูปกล่องกระดาษแข็งนั้นเริ่มได้รับความนิยมใน พ.ศ. 2423

บรรจุภัณฑ์โลหะ เริ่มจากการค้นพบวิธีการชุบโลหะด้วยดีบุกโดยกระบวนการ Hot Dip ของชาวโบฮีเมียน ประมาณ พ.ศ. 700 จนกระทั่งมีการแปรรูปมาทำเป็นกระป๋องบรรจุยาเส้นที่พบในอังกฤษ จากนั้นได้พัฒนาผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เป็นการใช้โฟม อะลูมิเนียม พลาสติก ขวดพลาสติก ตามลำดับ

บรรจุภัณฑ์ กับปัญหาสิ่งแวดล้อม

เมื่อความต้องการบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม มีปริมาณเพิ่มขึ้น กำลังการผลิตสินค้าอุปโภคและ บริโภคสูงขึ้น ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส่งผลให้มนุษย์ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น  และผลกระทบที่เป็นปัญหาตามมาจากการเปลี่ยนแปลง ก็คือ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกำจัดขยะบรรจุภัณฑ์ เช่น ปัญหาเรือนกระจก ที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อชาวโลกโดยรวม จึงมีการวิเคราะห์หาแนวทางในการกำจัดบรรจุภัณฑ์หลังจากใช้แล้ว โดยพิจารณาเลือกใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้หมดไป

โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ คือองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม  ซึ่ง หงส์ไทย (Hong Thai) โรงงานผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แบรนด์ของคนไทยที่มีประสบการณ์มากว่า 40 ปี ได้เห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงได้คิดค้นนวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ โดยนำวัตถุดิบจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้เองและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาผลิตเป็น แก้วกาแฟ แก้วน้ำ กล่องกระดาษ และบรรจุภัณฑ์อื่นๆที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ดังนั้นผู้ประกอบการ ที่สั่งซื้อหรือสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม  จาก หงส์ไทย (Hong Thai) จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนสินค้าและบริการของคุณให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจาก เพราะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม