ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับอาหารแปรรูป

บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม มีมากมายหลากหลายชนิด ผลิตจากวัสดุหลายประเภท เช่น พลาสติก เยื่อกระดาษ โลหะ หรือวัสดุประเภทแก้ว  ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุต่างๆ มีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารที่ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยที่มาจากสารปนเปื้อนแล้ว ยังต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตด้วย

บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับอาหารแปรรูป

การแปรรูปอาหาร (Food Processing) ก็คือ อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีการผลิตจนทำให้สภาพตามธรรมชาติเปลี่ยนไป โดยมีจุดประสงค์เพื่อความปลอดภัย เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บรักษา หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณพ์โดยสร้างแบรด์ธุรกิจเป็นของตนเอง กระบวนการแปรรูปที่ธุรกิจ SME นิยมทำก็คือ การอัดใส่กระป๋อง การแช่แข็ง การแช่เย็น การดึงน้ำออก การถนอมด้วยน้ำตาลหรืออบแห้ง และการทำให้ปลอดเชื้อ บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับอาหารแปรรูป จึงนอกจากจะต้องเหมาะกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และมีความปลอดภัยแล้ว การออกแบบยังต้องมีความโดดเด่นน่าสนใจ เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค เช่น เป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

ประเภทบรรจุภัณฑ์อาหารที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

1.กล่องกระดาษแข็งแบบท่อ

กล่องกระดาษแข็งแบบท่อ เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีหลากหลายรูปแบบและมีคุณสทบัติที่แตกต่างกัน การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณพ์ให้มีความแข็งแรงจะช่วยปกป้องรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารระหว่างการขนส่งและการจำหน่าย กรณีเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ต้องแช่เย็นหรือแช่แข็ง  การออกแบบบรรจุภัณฑ์จะต้องมีการเคลือบกล่องกระดาษด้วยสารทนน้ำและความชื้น เช่น ขี้ผึ้งหรือพลาสติก

2.กล่องกระดาษแข็งแบบถาด

กล่องกระดาษแข็งแบบถาด เป็นบรรจขุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สามารถแยกประเภทการใช้งานได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

  • แบบที่พับได้และสามารถขึ้นรูปใช้งานได้ทันที
  • ถาดกระดาษแข็งแบบขึ้นรูป บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มรูปแบบนี้มีหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับ

การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบหรือผู้ประกอบการที่ต้องการถาดกระดาษแข็งแบบขึ้นรูปในลักษณะใด

3.บรรจุภัณฑ์การ์ด

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์การ์ดกับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป จะทำให้สามารถมองเห็นสินค้าที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ได้ เพราะเป็นกล่องกระดาษที่ประกอบด้วย กระดาษแผ่นหนึ่งและพลาสติกอีกแผ่นหนึ่งอาจขึ้นรูปหรือไม่ก็ได้ ทำโดยแนบหรือเชื่อมติดแผ่นกระดาษและแผ่นพลาสติกเข้าด้วยกัน โดยมีสินค้าแทรกอยู่ตรงกลาง บรรจุภัณฑ์ การ์ดนี้มี 2 แบบใหญ่ๆ คือ แบบบลิสเตอร์แพ็ค (Blister Pack) และแบบแนบผิว

4.กล่องประเภทอัดตัดขึ้นรูป

กล่องประเภทอัดตัดขึ้นรูป เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่สามารถออกแบบตามความประสงค์ของผู้ประกอบ หรือออกแบบให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เช่น กล่องกระดาษบรรจุนมกล่อง 12 กล่องแบบมีหูหิ้ว

5.กระป๋องพลาสติกหรือซองพลาสติก

บลรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปอีกชนิดหนึ่งก็คือ กระป๋องพลาสติก ซองพลาสติก กระบอกพลาสติก กระป๋องโลหะ กระป๋องกระดาษ และถาดพลาสติกใสแบบมีฝา

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ทราบประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับอาหารแปรรูปกันแล้ว คงทำให้สั่งซื้อหรือออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้ไม่ยาก