วิธีลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อธุรกิจ

ทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการดำรงชีวิตของผู้คน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจเกือบทุกประเภท การรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้กล่องกระดาษ กล่องข้าวกระดาษแทนกล่องโฟม ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในหลายๆด้าน ทั้งที่มีผลกระทบโดยและส่งผลกระทบทางอ้อมโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ประกอบการ hongthai.co.th มีวิธีลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อธุรกิจ มาแนะนำ

วิธีลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อธุรกิจ

ผลกระทบจากการรณรงค์และส่งเสริมให้ใช้ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ แทนการใช้กล่องโฟมหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยเฉพาะการรณรงค์จากหลายหน่วยงานและหลายองค์กรสนับสนุนให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารและของกิน ซึ่งต้องใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มประเภทถุงพลาสติก เป็นหลัก วิธีลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อธุรกิจ ทำได้ ดังนี้

  1. ผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สามารถเลือกใช้ แก้วกระดาษ กล่องอาหารกระดาษ หรือแก้วพลาสติก และถุงพลาสติกซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้แล้วสามารถย่อยสลายได้แทนถุงพลาสติกแบบเก่า
  2. ออกแบบและผลิตถุงกระดาษใส่สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆแทนการใส่ถุงพลาสติก การออกแบบถุงกระดาษที่โดดเด่นสวยงาม มีเอกลักษณ์เหมาะสมกับแบรนด์ นอกจากนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้แล้วยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทำให้สินค้าได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้น
  3. กรณีสินค้าเป็นอาหารปรุงสำเร็จพร้อมทาน สามารถซื้อกลับไปทานที่บ้านได้ ควรบรรจุอาหารปรุงสำเร็จในกล่องอาหารแทนการใส่ถุงพลาสติก ข้อดีของการใช้กล่องกระดาษ ปัจจุบันมีการพัฒนาให้กล่องกระดาษสำหรับใส่อาหารสามารถนำไปอุ่นในไมโครเวฟได้ด้วย
  4. ออกแบบและผลิตถุงผ้าสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์แทนการหีบห่อด้วยพลาสติกหรือใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
  5. จัดโปรโมชั่นหรือจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ลูกค้านำถุงผ้า กล่องอาหาร หรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆมาใส่สินค้า นอกจากช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก ลดผลกระทบจากการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกได้แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นยอดขายจากกิจกรรมหรือการจัดโปรโมชั่นได้อีกทางหนึ่ง
  6. ออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน เช่น มีหูหิ้วทำให้ถือง่ายสะดวกสบาย มีฝาผิดมิดชิด ไม่ต้องใช้ถุงหิ้ว
  7. เลือกใช้หรือนำวัสดุจากธรรมชาติมาออกแบบเพื่อให้ใช้งานได้คล้ายกับถุงพลาสติก หรือใช้งานแทนถุงหูหิ้วที่ทำจากพลาสติก

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นได้เสมอและบางครั้งยังเป็นผลกระทบสิ่งที่ผู้ประกอบไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพียงปรับเปลี่ยนนำวิกฤติมาเป็นโอกาส ผลกระทบเหล่านั้นอาจกลายเป็นกลยุทธ์ที่สามารถใช้สู้กับคู่แข่งด้านการตลาดได้เป็นอย่างดี ผลกระทบจากบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มประเภทถุงพลาสติกก็เช่นเดียวกัน การงดและลดใช้ถุงพลาสติกไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นโอกาสที่ดีให้กับผู้ประกอบการที่สามารถก้าวตามทันความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้