สัญลักษณ์ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ หมายถึงอะไร และสำคัญอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์

เชื่อว่าผู้ประกอบการและกลุ่มลูกค้าที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่ง ไม่เข้าใจสัญลักษณ์ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ว่าหมายถึงอะไรและมีความสำคัญอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์ วันนี้ www.hongthai.co.th  มีข้อมูลความรู้มาแบ่งปันผู้ประกอบการทั้งมือเก่าและมือใหม่ รวมถึงผู้ที่สนใจ เรามาดูกันว่ามีสัญลักษณ์อะไรกันบ้าง

สัญลักษณ์ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ หมายถึงอะไร สำคัญอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์

1.รูปกล่องสองใบ มีเครื่องหมายกากบาทซ้อนทับตรงกลาง

เป็นสัญลักษณ์แจ้งเพื่อให้ทราบว่า สินค้าที่อยู่ในกล่องกระดาษ ในหีบห่อ หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ ห้ามวางซ้อนหรือวางทับกันเพราะอาจจะทำให้สิ่งของด้านในเสียหายได้

2.เครื่องหมายรูปคนกำลังทิ้งสิ่งของ มีเครื่องหมายห้ามคาดไว้

เครื่องหมายนี้เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกให้รู้ว่ากล่องกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปทิ้งรวมกับขยะอื่นๆทั่วไป เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเลคโทรนิค

3.รูปคนกำลังเหยียบพัสดุ มีเครื่องหมายห้ามคาดไว้

เป็นสัญลักษณ์แจ้งเพื่อให้ทราบว่าสินค้าที่อยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นสินค้าที่เสียหายง่าย และกล่องกระดาษไม่หนามากนัก ควรระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายห้ามเหยียบหรือวางซ้อนกัน

4.รูปตะขอเกี่ยว มีเครื่องหมายห้ามคาดกลางอยู่

เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าห้ามใช้ตะขอในการเคลื่อนย้าย เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสินค้าที่อยู่ภายในกล่องกระดาษหรือกล่องบรรจุภัณฑ์นั้นๆได้ สัญลักษณ์นี้มักระบุไว้บนก่องบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักมาก

5.รูปเปลวไฟ

หมายถึง สัญลักษณ์วัตถุไวไฟ ระบุไว้เพื่อแสดงให้ทราบว่าสินค้าที่อยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นวัตถุที่ติดไฟง่าย ควรวางให้ห่างจากที่คาดว่าจะก่อให้เกิดประกายไฟง่าย  เพื่อป้องกันอันตราย และความเสียหายอันมาจากเพลิงไหม้

6.รูปหัวกระโหลก มีกระดูกไขว้กัน

สัญลักษณ์หัวกะโหลกไขว้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสารเคมี ระบุไว้ให้ผู้ที่พบเห็นกล่องกระดาษหรือกล่องบรรจุภัณฑ์ให้มีความระมัดระวังในการขนย้าย หรือไม่ควรเข้าใกล้เพราะอาจเกิดการระคายเคืองจากสารเคมีที่เป็นส่วนผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ

7.รูปสามเหลี่ยม มีเครื่องวัดอุณภูมิอยู่ด้านใน

สัญลักษณ์นี้มักระบุไว้ข้างกล่องบรรจุภัณ์ที่เกี่ยวกับอาหารและยา เพื่อแสดงว่าสินค้าที่อยู่ในกล่องกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์นี้ควรเก็บไว้ภายในอุณหภูมิที่เหมาะสม

8.รูปภาพการระเบิด

สัญลักษณ์นี้ เรามักจะเห็นบ่อย ๆ บนกล่องกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ ซึ่งอาจจะระเบิดได้ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ดังนั้นเมื่อเห็นสัญลักษณ์นี้ควรระมัดระวังในการเข้าใกล้หรือเคลื่อนย้าย

9.รูปมือกำลังประคองกล่องหรือพัสดุ

หมายถึง สัญลักษณ์ห้ามโยนสินค้า แสดงให้ทราบว่าควรขนย้ายสินค้าอย่างระมัดระวัง ห้ามโยนสินค้าเนื่องจากกอาจจะทำให้สินค้าด้านในกล่องบรรจุภัณฑ์เสียหายได้

10.รูปเครื่องหมายตกใจในสามเหลี่ยม

หมายถึง สัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากการแพ้สารเคมี แสดงให้ทราบว่าสินค้าดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดอาการแพ้ หรือระคายเคืองได้

11.รูปกล่องสองใบวางทับกัน และมีหมายเลขแจ้งน้ำหนักอยู่ด้านบน

หมายถึง กล่องบรรจุภัณฑ์นี้แสดงให้เห็นว่าสามารถวางซ้อนหรือทับกันได้ แต่มักจะมีจำนวนน้ำหนักที่สามารถรับได้แจ้งไว้ด้วยทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสียหาย และส่วนมากสินค้าที่มีสัญลักษณ์นี้จะถูกวางไว้ด้านชั้นบน หรือบนสุดเสมอ ๆ

12.รูปคนกำลังเข็นสิ่งของหรือเคลื่อนย้ายพัสดุ

หมายถึงการห้ามใช้รถเข็นในการเคลื่อนย้าย หรือขนส่งเนื่องจากสินค้าอาจจะมีน้ำหนักมากไม่สามารถใช้รถเข็นยกได้ เพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสินค้าและผู้ที่ยกหรือเคลื่อนย้ายสินค้านั้น ๆ

13.รูปลูกศรเรียงต่อกันสามด้านคล้ายรูปสามเหลี่ยม

หมายถึง สัญลักษณ์รีไซเคิล แสดงให้รู้ว่าสินค้าในกล่องกระดาษนี้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ์ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ทั้ง 13 รูปภาพจะพบเห็นได้บ่อยตามกล่องกระดาษหรือกล่องพัสดุภัณฑ์ต่างๆ หากทราบความหมายและความสำคัญก็จะทำให้ระมัดระวังและเคลื่อนย้ายกล่องรวมถึงการนำสินค้าไปใช้ได้อย่างถูกต้องเป็นประโยชน์และไม่เกิดอันตรายได้ๆตามมา