เทรนด์บรรจุภัณฑ์ ออกแบบโดนใจ สินค้าขายไว ขายง่ายและขายดี

บรรจุภัณฑ์ทุกประเภท คือองค์ประกอบสำคัญของสินค้า  ซึ่งนอกจากผู้ประกอบการจะผลิตสินค้าออกมาได้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผุ้บริโภค คุณภาพของสินค้าโดนใจ  เทรนด์บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบอย่างสร้างสรรค์มีความทันสมัยและเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า สามารถสร้างกระแส ทำให้สินค้าขายไว ขายง่ายและขายดีอีกด้วย

เทรนด์บรรจุภัณฑ์ ออกแบบอย่างไร ให้สินค้าขายไว ขายได้และขายดี

จากข้อมูลบรรจุภัณฑ์ที่มีการนำไปใช้และเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากที่สุด ก็คือ บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งก็สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้หรือทำให้เห็นเงินทุกวัน ก็คืออาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งนอกจากบรรจุภัณฑ์เหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการแล้ว เทรนด์การออกแบบที่มีความแปลกใหม่ยังช่วยกระตุ้นยอดขาย ทำให้ขายไวขายได้และขายดีได้เช่นกัน

การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ดี ควรออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในด้านต่างๆ ดังนี้

1.เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) หมายถึง ใช้ง่ายสะดวกต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับเด็ก ผู้สูงวัย หนุ่มสาววัยทำงาน หรือผู้พิการ โดยมีหลักในการออกแบบ  ได้แก่

– เข้าใจได้ง่าย

– รับรู้ง่าย

– ถือง่าย

– ใช้แรงน้อยในการเปิด

– หยิบง่าย เก็บง่าย

–  ศึกษาคุณสมบัติง่าย

– ทิ้งง่าย

– มีความปลอดภัยในการใช้งาน

  1. นำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับบรรจุภัณฑ์ได้ ตัวอย่างเช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีฉลากสามารถ บ่งบอกคุณสมบัติของสินค้าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมสภาพไป โดยการเปลี่ยนสีของฉลาก เช่น จากสีเหลืองไปเป็นสีน้าเงิน ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าอาหารที่ซื้อไปมีความปลอดภัย

3.บรรจุภัณฑ์ที่รักษ์โลกหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly packaging) หมายถึง การออกแบบจะต้องเลือกใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้  ไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มบางประเภทสามารนำกลับมาใช้ใหม่ได้

4.บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  หมายถึง มีลักษณะที่โดดเด่นดึงดูดใจผู้บริโภค หรือเป็นการออกแบบเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือวาระโอกาสต่างๆอาจไม่ได้ใช้งานในระยะยาว แต่สามารถกระตุ้นยอดขายให้พุ่งได้

5.ออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่มีอัตลักษณ์ หมายถึง การออกแบบที่บ่งบอกความเป็นแบรนด์สินค้าอย่างชัดเจน เป็นนวัตกรรมที่มีความแตกต่าง สามารถนำไปใช้งานอย่างอื่นได้ ทำให้เกิดประโยชน์หลายต่อ และยังกระตุ้นยอดขายสินค้าได้ด้วย

เทรนด์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ นอกจากทั้ง 5 ข้อแล้ว ยังมีแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ด้วยการเลียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุด โดยนำหลักการของธรรมชาติมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ พยายามลดการใช้สารเคมีในการผลิตบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม  สำหรับผู้ประกอบการเลือกโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ จะช่วยตอบโจทย์การออกแบบได้ดีที่สุด