เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์

การสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์เป็นเทรนด์นิยม ที่ผู้ซื้อไม่ต้องเสียเวลาไปเดินเลือกซื้อ สามารถเปรียบเทียบราคาและเลือกประเภทเลือกรูปแบบสินค้าได้หลากหลาย บางครั้งอาจเลือกรูปแบบได้มากกว่าการไปซื้อสินค้าจากหน้าร้านอีกด้วย ขั้นตอนสำคัญของการจัดส่งสินค้าหรือพัสดุไปให้ลูกค้า ก็คือการบรรจุสินค้าลงกล่องกระดาษหรือกล่องไปรษณีย์  วิธีห่อพัสดุและเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์มีอะไรบ้าง บทความนี้มีเกร็ดความรู้ดีๆมาแนะนำ

วิธีหีบห่อและจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์

1.เลือกกล่องกระดาษหรือกล่องไปรษณีย์ให้เหมาะกับขนาดของสินค้า

2.กรณีสินค้าเป็นสิ่งของที่แตกหากหรือชำรุดได้ง่าย ควรห่อหุ้มด้วยกระดาษลูกฟูกม้วนก่อนบรรจุลงกล่องพัสดุ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการกระแทก

3.หากสินค้าที่ต้องการจัดส่งมีความเปราะบาง และขนาดเล็กกว่ากล่องกระดาษ ให้นำกระดาษฝอยกันกระแทก หรือวัสดุอย่างอื่นมาใส่ให้เต็มกล่อง เพื่อยึดสินค้าไม่อยู่กับที่หรือทำให้เคลื่อนไหวน้อยที่สุด

4.เมื่อปิดฝากล่องพัสดุแล้วให้ปิดกล่องกระดาษด้วยเทปกาวที่ฝากล่องและรอบๆกล่อง

5.เขียนรายละเอียด ทั้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับและผู้จัดส่งให้ครบถ้วน

พัสดุต้องห้ามไม่ให้ส่งทางไปรษณีย์

1.สิ่งมีชีวิต เนื่องจากการจัดส่งจะต้องมีการหีบห่อพัสดุใส่กล่องกระดาษหรือกล่องไปรษณีย์อย่างแน่นหนา ไม่มีอากาศถ่ายเทจึงไม่เหมาะสำหรับการจัดส่งสิ่งมีชีวิต

2.สิ่งโสโครกหรือสิ่งมีพิษ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่พนักงานผู้จัดส่งพัสดุได้

  1. สื่อลามกอนาจาร รวมถึงสิ่งของที่มีเนื้อหารุนแรง หยาบคาย
  2. วัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องหุ้มห่อป้องกัน เพราะนอกจากทำให้กล่องกระดาษฉีดขาดเสียหายระหว่างนำส่งยังอาจเป็นอันตรายต่อผู้นำส่งด้วย

5.วัตถุระเบิด อุปกรณ์ระเบิดที่มีแรง และไม่มีแรงระเบิด ปลอกกระสุน หรือสิ่งคล้ายคลึง

6.วัตถุไวไฟ

7.ธนบัตร เป็นสิ่งต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์ เนื่องจากสามารถทำธุรกรรมหรือโอนผ่านสถาบันการเงินได้

  1. สินค้าหรือสิ่งของปลอมแปลง ลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์

9.สิ่งเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดต่างๆ

การจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ มีกี่รูปแบบ

1.การจัดส่งพัสดุแบบ EMS ลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จะได้รับสินค้าภายใน 1 วัน ส่วนต่างจังหวัดจะได้รับสินค้าภายใน 2 วัน

2.การจัดพัสดุแบบลงทะเบียน ลูกค้าจะในเขต กรุงเทพและปริมณฑลจะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วัน ส่วนต่างจังหวัดจะได้รับสินค้าภาย 3-7 วัน

3.การจัดส่งพัสดุธรรมดา ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 5-7 วัน

การจัดส่งสินค้าหรือพัสดุทางไปรษณีย์ นอกจากการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในกล่องกระดาษหรือกล่องไปรษณีย์แล้ว ยังเลือกใช้ซองกันกระแทกหากเป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้า หนังสือ หรืออื่นๆที่ผู้ประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม