เรื่องน่ารู้ ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถอุ่นไมโครเวฟได้และไม่ได้

ความทันสมัยของเทคโนโลยี ทำให้การใช้ชีวิตของคนเราสะดวกสบายมากขึ้น เพียงซื้ออาหารสำเร็จรูปหรืออาหารปรุงสำเร็จที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มตามห้างสรรพสินค้า ในร้านสะดวกซื้อ หรือแม้แต่ร้านค้าร้านอาหารทั่วไปก็ยังมีอาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะที่สามารถอุ่นไมโครเวฟทานได้ทันที แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าภาชนะบรรจุอาหารชนิดใดสามารถอุ่นไมโครเวฟได้และไม่ได้ บทความนี้มีคำตอบ

ภาชนะที่สามารถใส่ไมโครเวฟได้และไม่ได้

ไมโครเวฟ ถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีบทบาทสำคัญกับวิถีชีวิตของคนในยุคนี้ แต่ก็เชื่อว่ายังมีมือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจการใช้งานโดยเฉพาะภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถนำไปอุ่นในไมโครเวฟได้และที่นำไปอุ่นไม่ได้  ด้วยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตออกมาบางชนิดในอดีตไม่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ เช่น แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ จานกระดาษ แต่ปัจจุบัน ภาชนะเหล่านี้ได้พัฒนาเพื่อให้สามารถอุ่นไมโครเวฟได้แล้ว ทำให้พ่อครัวแม่ครัวมือใหม่สับสนและไม่มั่นใจสำหรับการใช้งาน ซึ่งภาชนะที่อุ่นไมโคเวฟได้และห้ามใช้ในไมโครเวฟ โดยทั่วไป มีดังนี้

ภาชนะที่สามารถอุ่นไมโครเวฟ

1.พลาสติก

ภาชนะพลาสติกที่นำเข้าไมโครเวฟ ได้แก่พลาสติกประเภท  Polyethylene terephthalate  หรือ PET และ Polypropylene  หรือ PP หากต้องการรู้และมั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มชนิดใดที่สามารถอุ่นไมโครเวฟได้ให้ดูจากสัญลักษณ์ที่อยุ่ใต้ภาชนะนั้น

2.เซรามิก

เซรามิก เป็นบรรจุภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่สามารถอุ่นไมโครเวฟได้  และยังแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามวัสดุ การนำมาใช้มีข้อควรระวังคือเรื่องของสีที่ใช้ตกแต่งเครื่องเซรามิก ไม่ควรใช้สีที่ฉูดฉาดเพราะ บางสีอาจสะท้อนคลื่นไมโครเวฟ  มีผลทำให้ไมโครเวฟเสียหายได้ง่าย

3.แก้ว

แก้วเป็นภาชนะที่ทนทานต่อความร้อนสูงมาก เนื่องจากองค์ประกอบของแก้วคือสารอนินทรีย์ เช่น ทราย และ ผิวของแก้วไม่มีการสะท้อนคลื่นไมโครเวฟ

ภาชนะประเภทที่ไม่สามารถใส่ไมโครเวฟได้

1.ภาชนะที่เป็นโลหะทุกชนิด

เนื่องจากภาชนะที่เป็นโลหะ หรือบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มบางชนิดมีการตกแต่งด้วยโลหะ เช่น มีด้ามจับเป็นโลหะ เมื่อนำเข้าไมโคเวฟอาจทำให้เกิดประกายไฟ  ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย

2.โฟม

ภาชนะประเภทโฟม ไม่สามารถทนต่อความร้อนได้เมื่อนำเข้าไมโครเวฟ โฟมอาจละลายหรือไหม้ และส่วนที่ละลายอาจปนเป้อนลงไปในอาหารทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วย

3.วัสดุที่เป็นไม้ หรือ กระดาษ

ภาชนะที่ทำจากไม้หรือกระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถทนต่อความร้อนได้ แม้ปัจจุบันจะมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ประเภท ถ้วยกระดาษ จานกระดาษ และกล่องกระดาษที่สมารถนำเข้าไมโคเวฟได้ ก็ควรพิจารณาจากสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าใช้อุ่นอาหารในไมโคเวฟได้เท่านั้น

สรุป สำหรับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่สามารถอุ่นในไมโครเวหได้ ควรพิจารณาจากสัญลักษณ์ที่อยู่ใต้ภาชนะเป็นสำคัญ