3 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์คือส่วนประกอบสำคัญของการทำธุรกิจเกือบทุกประเภท บทบาทของบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก พาเลทกระดาษ แก้วกาแฟกระดาษ และบรรจุภัณฑ์อื่นๆที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ยังช่วยเพิ่มมูลค่าทำให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้น สำหรับผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจ SMEมือใหม่ www.hongthai.co.th มี 3 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์มาแนะนำ

3 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์

เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสั่งผลิตให้เหมาะกับสินค้าหรือแบรนด์สินค้านั้นๆ รวมถึงการเลือกซื้อบรรจุภัณฑี่โรงงานลิตออกมาวางจำหน่าย มี 3 เรื่องน่ารู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ประกอบการและนักธุรกิจมือใหม่ นอกจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของกฎหมายแล้ว ยังเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจอีกด้วย 3 เรื่องน่ารู้ได้แก่

 1. องค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  องค์ประกอบบนบรรจุภัณฑ์มีหลายประเภทและหลายรูปแบบ สำหรับองค์ประกอบที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม หรือกล่องกระดาษลูกฟูก และบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ควรมีรายละเอียดตามความเหมาะสม ดังนี้
  • ชื่อสินค้า
  • ตราสินค้า
  • เครื่องหมายการค้าและสัญญาลักษณะทางการค้า
  • รายละเอียดของสินค้า
  • รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
  • รูปภาพ
  • ส่วนประกอบของสินค้า
  • ปริมาตรหรือจำนวนปริมาณของสินค้า
  • ชื่อผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย
  • รายละเอียดตามข้อบังคับของกฎหมาย เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิต
  • วิธีการเก็บรักษา หรือการดูแลรักษา
  • รางวัลและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
 2. การเลือกใช้วัสดุในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถตอบรับกระแสการอนุรักษ์และส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติมาเป็นผลิตเป็นกล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก หรือบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งวัสดุจากธรรมชาติที่นิยมนำมาใช้ ได้แก่
  • เยื่อไม้ที่ได้จากไม้โตเร็ว ใช้แล้วสามารถปลูกทนแทนได้ เช่น ยูคาลิปตัส หรือสน
  • เส้นใยพืช เช่น เส้นใยจากผักตบ ชวา ต้นกล้วย หรือเส้นใยจากพืชต่างๆที่มีการวิจัยและอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา
  • เยื่อไม้ หรือไม้ที่ทำจากไม้เนื้อแข็ง และไม้เนื้ออ่อน เพื่อต้องการความแข็งแรงทนทานอย่างเช่น พาเลทไม้ หรือลังไม้
 3. คุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ดี
  การเรียนรู้คุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ดี เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ เพราะนอกจากการออกแบบและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของบรรจุภัณฑ์แล้ว คุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ยังช่วยเพิ่มมูลค่าทำให้สินค้าได้รับความสนใจมากขึ้น เช่น
  • ต้องมีความสวยงาม สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี
  • มีลักษณะที่โดดเด่น และมีเอกลักษณ์
  • เก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าไว้ได้
  • สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้
  • ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ไม่สูงเกินไป
  • เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ทุกรูปแบบ ทั้งกล่องกระดาษลูกฟูก แก้วกาแฟกระดาษ กล่องข้าวกระดาษ หรือกล่องใส่อาหาร จานใส่อาหารที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ องค์ประกอบในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ดี เป็นความรู้ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการมือใหม่เลือกใช้หรือออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้เหมาะสมกับสินค้ามากขึ้น