5 กลยุทธ์สร้างแบรนด์สินค้าให้ปัง อย่างยั่งยืน

การผลิตสินค้าเป็นของเราเองไม่ใช่เรื่องยาก เพราะมีบริษัทรับผลิตให้บริการอยู่มากมาย แต่สิ่งที่ยากและมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ ก็คือการสร้างแบรนด์สินของเราให้เป็นที่จดจำของลูกค้า และมียอดจำหน่ายหรือมีรายได้อย่างยั่งยืน หลายคนอาจให้ความสำคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นสะดุดตาผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นยอดขาย  แต่วันนี้ www.hongthai.co.th  มี 5 กลยุทธ์สร้างแบรนด์สินค้าให้ปังอย่างยั่งยืนมาแนะนำ

5 กลยุทธ์สร้างแบรนด์สินค้าให้ปัง

กลยุทธ์ด้านการตลาดมีหลากหลายวิธีที่สามารถนำมาใช้บริหาร ทำให้แบรนด์สินค้าเป็นที่รู้จักและติดตลาดจนสามารถสร้างยอดขายสร้างรายได้ให้อย่างยั่งยืน และ5 กลยุทธ์ ต่อไปนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จในธุรกิจได้

1.โลโก้ (Logo Design) สะดุดตา

โลโก้ (Logo Design) คือส่วนที่ปิดไว้บนกล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ แก้วน้ำกระดาษ หรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งจะเป็นส่วนที่บ่งบอกให้ลูกค้ารู้ว่าแบรนด์สินค้าของเราเกี่ยวกับอะไร หรือเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใด การออกแบบโลโก้ การเลือกใช้ตัวอักษร และการใช้สีพื้นหลังและสีตัวอักษร รวมทั้งรูปภาพที่สอดคล้องกับแบรนด์และสินค้า คือส่วนที่ช่วยให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์และเข้าถึงสินค้าของเราได้ง่าย

2.บรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) โดนใจ

บรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญ เนื่องจากธุรกิจทุกประเภทต้องใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อหีบห่อหรือบรรจุสินค้า และการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคนอกจากทราบประเภทสินค้าจากโลโก้ที่ปิดไว้ที่กล่องกระดาษ หรือกล่องบรรจุภัณฑ์แล้ว การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สัมพันธ์เหมาะสมกับประเภทของสินค้า ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถกระตุ้นการตัดสินใจสั่งซื้อของลูกค้าได้

3.ฉลากสินค้า (Label Design) รายละเอียดครบถ้วน

ฉลากสินค้า (Label Design) คือส่วนที่บ่งบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ นอกจากต้องระบุตามกฎหมายหรือตามพระราชบัญญํติอาหารและยา (อย.) แล้ว ผู้ประกอบการยังสามารถระบุส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจสั่งซื้อของลูกค้า เช่น บ่งบอกสรรพ หรือ รีวิวสินค้าจากผู้ที่ใช้จริง  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หากตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าก็สามารถสร้างยอดขาย และสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้นได้

4.สินค้าอยู่ในกระแสและตอบโจทย์

ปัจจุบันคนสนใจดูแลตนเองและรักสุขภาพ ผลิตภัณพ์ควรมีส่วนประกอบจากธรรมชาติ เช่น สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ควรเป็นอาหารเพื่อสุขภาพมีส่วนประกอบจากพืชผักออร์แกนิค เป็นน้ำผักผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ หากเป็นเครื่องสำอาง ควรมีส่วนประกอบจากสารสกัดธรรมชาติ เป็นต้น

5.สินค้าและธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระแสรักษ์โลกกำลังมาแรง เริ่มจากคนหันมาใส่ใจสุขภาพและให้ความสำคัญกับปัญหามลภาวะและสภาพแวดล้อม สินค้าและธุรกิจที่ให้ความสำคัญและมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ก็จะได้รับความนิยมไปด้วย ตัวอย่างเช่น การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม การเลือกใช้กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก หรือพาเลทกระดาษ เพื่อบรรจุหีบห่อและใช้ในการเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง

ทั้ง 5 กลยุทธ์บางส่วนเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องดำเนินการอยู่แล้ว  เพียงนำมาวิเคราะห์และหาจุดแตกต่างที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค เมื่อแบรนด์สินค้าเป็นที่จดจำ ก็จะทำให้ลูกค้าค้นหาหรือเข้าถึงสินค้าได้ง่าย การเกิดรายได้ที่ยั่งยืนก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป