6 วิธี สร้างแบรนด์สินค้าให้น่าสนใจ

สินค้าจะขายดีหรือไม่ดี ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับเรื่องของคุณภาพ ภาพลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ หากเป็นสินค้าประเภทของกิน นอกจากรสชาติแล้วบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม สำคัญมากเพราะไม่เพียงเรื่องของความสะอาดเท่านั้น กล่องข้าวหรือถ้วยกระดาษยังช่วยสร้างแบรนด์หรือทำให้อาหารและเครื่องดื่มเหล่านั้นน่าสนใจมากขึ้น

วิธี สร้างแบรนด์สินค้าให้น่าสนใจ

จุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจก็คือการสร้างแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ รวมไปถึงการขายสินค้าตามตลาดนัดทั่วไป ก็จะต้องสร้างแบรนด์เพื่อให้เกิดความจดจำ เพราะหากสินค้าได้รับความสนใจแต่แบรนด์ไม่ชัดเจน ลูกค้าไม่สามารถพบเห็นหรือเข้าถึงได้ยาก โอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจก็มีน้อยและยังกลายเป็นการทิ้งโอกาสดี ๆเหล่านี้ไป การสร้างแบรนด์สินค้าให้น่าสนใจ ทำหลายวิธี ดังนี้

1.สร้างความเป็นตัวตนลงในสินค้า

การสร้างตัวตนของเราลงในสินค้า เช่น สินค้าเน้นความสวยงามของบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ออกแบบมีเอกลักษณ์และบ่งบอกความเป็นตัวตน ตัวอย่าง ขายขนมหวานไทยๆ ถ้วยกระดาษ อาจออกแบบให้สอดคล้องกับความเป็นไทย ก็จะดึงดูดความสนใจ มีจุดเด่น และแสดงถึงตัวตนของแบรนด์

2.โลโก้สินค้าโดดเด่น

โลโก้สินค้า ก็เปรียบเสมือนการสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของสินค้า โลโก้ที่ออกแบบได้สวยงาม สอดคล้องและบ่งบอกถึงตัวสินค้า ประโยชน์ของโลโก้ เช่น ทำเป็นสติกเกอร์ติดใน ถ้วยกระดาษ หรือติดบนหีบห่อของสินค้า

3.สร้างการรับรู้

สร้างการรับรู้ เป็นวิธีสร้างแบรนด์ของเราให้น่าสนใจ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 จาก รูป รส กลิ่น เสียง และการสัมผัส ตัวอย่างเช่น เปิดร้านขายอาหารหรือขายเครื่องดื่มหรือของกินเล่น รสชาติต้องอร่อย การจัดจานสวยงาม เครื่องดื่มเลือกใช้แก้วกระดาษ ขนาดที่พอเหมาะกับการหยิบจับหรือสัมผัส และที่สำคัญเมื่อรู้สึกหิว ทำให้ลูกค้าคิดถึงแบรนด์สินค้าของเราก่อนใคร

4.สร้างความผูกพัน

หากสินค้าดีมีคุณภาพ แบรนด์สินค้าดังเป็นที่รู้จักของลูกค้าแล้ว ก็ต้องรักษาฐานลูกค้าไว้ให้ได้ การสร้างความผูกพัน เช่น การจัดโปรโมชั่น การบริการ การจัดกิจกรรมตอบแทนสังคม หรือทำโครงการลดขยะ ลดมลภาวะด้วยการเลือกใช้ ถ้วยกระดาษ หรือภาชนะที่ย่อยสลายได้ เพื่อทำให้ลูกค้ารักศรัทธาและเชื่อมั่นในแบรนด์ของเรา

5.พัฒนาและสร้างความแปลกใหม่อยู่เสมอ

การพัฒนาสินค้าหรือสร้างความแปลกใหม่อยู่เสมอ นอกจากสร้างแบรนด์สินค้าให้น่าสนใจอยู่เสมอแล้ว ยังทำให้คู่แข่งที่ขายสินค้าประเภทเดียวกันตามไม่ทัน การพัฒนาและสร้างความแปลกใหม่ทำได้หลายวิธี เช่น ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ หรือเลือกใช้ ถ้วยกระดาษ กล่อง หรือภาชนะอื่น ๆที่มีรูปทรงหรือลวดลายเข้ากับวาระโอกาส หรือเข้ากับเทศกาลต่าง ๆ

6.ขยายตลาด

การขยายตลาดเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับแบรนด์ หมายถึง ผลิตสินค้าหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอื่น ๆ ตัวอย่าง เช่น การขายเครื่องดื่มทั่วไป อาจเพิ่มสูตรน้ำผักผลไม้เพิ่ม เพื่อเป็นเมนูสำหรับคนรักสุขภาพ

เมื่อมีแบรนด์สินค้าเป็นของเราเองแล้ว การพัฒนาคุณภาพ การเลือกใช้ ถ้วยกระดาษ กล่อง หรือบรรจุภัณฑ์อื่น ๆเพื่อให้สินค้ามีความสวยงามแปลกใหม่ คือส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ของเราได้ ส่วน 6 วิธีที่กล่าวมาจะช่วยให้ลูกค้าจดจำแบรนด์สินค้าของเราไปนานแสนนาน