7 เทคนิคปั้นแบรนด์ให้ปัง สร้างยอดขายโดนใจ ด้วยบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

การสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ๆให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้า ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แม้ประเภทของสินค้าที่ผลิตออกมา จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ผลิตมีภัณฑ์คุณภาพ บรรจุภัณฑ์สวยเด่นโดนใจ ก็คงยังไม่เพียงพอ นอกจากแบรนด์สินค้าใหม่ๆเหล่านั้นจะให้ความสำคัญกับปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกหรือบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

ปั้นแบรนด์ให้ปัง สร้างยอดขายโดนใจ

กลยุทธ์หรือเทคนิคการบริหารด้านการตลาดที่ผู้ประกอบการนำมาใช้  มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจัดโปรโมชั่น ลดแลก แจกแถม จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  ออกบูธแนะนำสินค้า และทำการตลาดผ่านสื่อโฆษณา และยังมีอีกหนึ่งเทคนิค ที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองข้าม ก็คือ เทคนิคปั้นแบรนด์ให้ปังด้วย บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่นอกจากย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ บรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ ยังเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่วิจัยและคิดค้นขึ้นมาเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เมื่อแบรนด์สินค้าเป็นที่รู้จักมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ก็จะส่งผลให้สินค้าเป็นที่ยอมรับสามารถสร้างยอดขายและมีรายได้ตามเป้าหมายที่ต้องการได้ไม่ยาก

7 เทคนิคปั้นแบรนด์ให้ปังด้วยบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

1.บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ แสดงภาพลักษณ์ของตัวสินค้าได้อย่างชัดเจน เช่น  บรรจุภัณฑ์น้ำหอมสำหรับผู้ชาย  หรือบรรจุภัณฑ์ที่บ่งบอกได้ทันทีว่าเป็นน้ำหอมของผู้หญิง ซึ่งเทคนี้นี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างส่วนแบ่งด้านการตลาด (Market Segment)ได้เป็นอย่างดี

2.การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นย่อมกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น เพราะปัจจุบันการซื้อขายสินค้าทำได้หลายช่องทาง เช่น ซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและมีความแตกต่าง ย่อมเป็นตัวเลือกในลำดับต้นๆเสมอ

  1. บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน หรือใช้งานได้ง่ายและสะดวกกว่า ถึงแม้จะต้องจ่ายแพงขึ้น ลูกค้าส่วนหนึ่งเช่นกลุ่มลูกค้าระดับบนก็พร้อมที่จะจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในบรรจุภัณฑ์ที่โดนใจ

4.นวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มยอดขาย เพิ่มกำไร และสร้างภาพพจน์ให้กับแบรนด์สินค้าได้ เช่น การเลือกใช้กล่องข้าวจากกระดาษชานอ้อย แทนการใช้กล่องโฟม

5.บรรจุภัณฑ์สามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารแบบบูรณาการ (IMC-Integrated Marketing Communication) และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดียังสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ (Brand Image)ได้ด้วย

  1. ปัจจุบันสังคมให้ความใส่ใจกับสภาพแวดล้อมมากขึ้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ทำด้วยกระดาษมากกว่าบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก

7.บรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบให้ใช้งานได้เอนกประสงค์ เมื่อใช้สินค้าหมดแล้ว สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้มักได้รับความสนใจและทำให้ยอดขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นด้วย เช่น กระป๋องแป้ง รูปการ์ตูนที่นำไปทำเป็นกระป๋องออมสินได้

เทคนิคปั้นแบรนด์ให้ปัง บางครั้งก็เป็นเรื่องง่ายๆที่ผู้ประกอบการบางส่วนมองข้าม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามโดดเด่นโดนตาและโดนใจ ก็สามารถเพิ่มยอดขายสร้างรายได้ให้โดยที่ไม่ต้องใช้กลยุทธด้านการตลาดที่ยุ่งยากซับซ้อน