ความต้านทานการบิดงอ

เป็นการทดสอบเพื่อดูพฤติกรรมการแปรรูปของวัสดุหลังจากทำการดัดโค้ง โดยพิจารณาดูว่าที่ผิวด้านนอกของชิ้นทดสอบตรงบริเวณที่ทำการดัดโค้งเกิดรอยแตกขึ้นหรือไม่

ขั้นตอนการทดสอบ
1. ตัดชิ้นทดสอบขนาด 10*50 cm.
2. นำชิ้นงานที่ได้มาทำการทดสอบเพื่อหาค่าโดยเข้าเครื่องกระบวนการ 4 Point
มาตรฐานอ้างอิง ISO 5628