ชนิดของกระดาษ – TYPE OF PAPER

ชนิดของกระดาษลูกฟูก มีทั้งแบบ กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น และ กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น  ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้อย่างมากในปัจจุบัน โดยนิยมนำไปทำเป็นบรรจุภัณฑ์ เพื่อไว้ใส่สินค้าต่างๆ ก่อนนำไปจัดส่ง เนื่องจากกระดาษลูกฟูกมีคุณสมบัติพิเศษมากมายที่มีความเหมาะสม เช่น ความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งชนิกดของกระดาษลูกฟูกสามารถแบ่งเป็นเกรด ซึ่งแตละชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่จะใช้ในการนำไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถบรรจุสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ มาดูกันว่าเกรดหรือชนิดของกระดาษจะมีกี่เกรด

 

KS – กระดาษคราฟท์สีขาวสำหรับทำผิวกล่อง มีความเรียบ สะอาด เหมาะสำหรับ กล่องที่เน้นความสวยงาม และ ช่วยให้การพิมพ์ที่มีสีสันชัดเจน ดูโดดเด่น เพิ่มคุณค่า ให้สินค้าที่บรรจุภายใน นอกจากนี้ กระดาษ KS ยังมีความแข็งแรงสูง สามารถปกป้อง สินค้าได้ดี นิยมใช้สำหรับ กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเพื่อการส่งออก และกล่องอุปโภค บริโภค ที่ต้องการบ่งบอกถึงความมีระดับของสินค้า เป็นต้น (น้ำหนักมาตราฐาน : 170 กรัม/ตารางเมตร)

KA – กระดาษคราฟท์สีเหลืองทองสำหรับทำผิวกล่องมีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม และเป็นสีที่นิยมใช้กันมากในประเทศ เหมาะสำหรับ สินค้าอะไหล่ยนต์ อาหารกระป๋อง กล่องเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการความมั่นใจในเรื่อง ความแข็งแรงทุกรูปแบบ ทั้งการเรียงซ้อน และ การป้องกันการกระแทก ( น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 185, 230 กรัม/ตารางเมตร )

KI – กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลอ่อนสำหรับทำผิวกล่อง สีอ่อนสบายตาเหมาะกับงานพิมพ์ ภาพหรือตัวหนังสือ ให้มีสีสวยงามด้านการพิมพ์เป็นรองเพียงกระดาษ KS เท่านั้น นิยมใช้กับสินค้าที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมากเท่า KA เหมาะกับกล่องสินค้าทั่วไป เช่น กล่องอาหารสำเร็จรูป กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการพิมพ์เป็นภาพสี เป็นต้น ( น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 185 กรัม/ตารางเมตร )

KT – กระดาษคราฟท์สีน้าตาลสำหรับทำผิวกล่อง ผลิตจากเยื่อ Recycle100%เพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ยังคงความสวยงามและความแข็งแกร่ง เหมาะสำหรับกล่องที่ต้องการความมั่นใจในเรื่องความแข็งแรงเหมาะสำหรับการส่งออก ซึ่งสินค้า แบรนด์ต่างประเทศนิยมใช้ ( น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 175, 205 กรัม/ตารางเมตร )

KK – กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลสำหรับทำผิวกล่อง ผลิตจากเยื่อ Recycled 100% เพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ยังคงความสวยงามและความแข็งแกร่ง มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการวางเรียงซ้อนเหมาะกับสินค้าส่งออกที่ระบุให้ใช้กล่องที่ทำจากเยื่อ Recycled ทั้งหมด ( น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150,185 กรัม/ตารางเมตร )

CA – กระดาษคราฟท์สีน้าตาลสำหรับทำลอนลูกฟูก ผลิตจากเยื่อ Recycle 100%เพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับใช้ทำลอนลูกฟูกกล่องกระดาษทุกชนิด หรือใช้ทำเป็น LINER BOARDคุณสมบัติรับน้ำหนักการเรียงซ้อนได้หลายชั้น และทนแรงกระแทก บางครั้ง CA อาจถูกนำมาใช้ทำเป็นกระดาษทำผิวกล่องด้านหลังเพื่อลดต้นทุน ( น้ำหนักมาตราฐาน : 85 100 105 115 125 150 185 กรัม/ตารางเมตร )