ประเภทของลอนกระดาษ – TYPE OF FLUTE

เนื่องจากในทุกวันนี้ธุรกิจออนไลน์ ได้เติบโตขึ้นอย่างมากมาย ทางโรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก จึงมองเห็นความสำคัญของกล่องกระดาษลูกฟูก และได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ตัวกล่องกระดาษลูกฟูกเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้ เหตุเพราะมีคุณลักษณะที่แข็งแรงนิยมใช้ในการขนส่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ต่างจำเป็นที่จะต้องใช้งาน แต่กล่องกระดาษลูกฟูกก็มีลักษณะของลอนที่แตกต่างกันออกไป ส่วนจะแตกต่างอย่างไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย

ประเภทของลอนกระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูก มีความแตกต่างกันออกไป โดยตามแต่ละขนาดจะถูกนำไปใช้งานที่แตกต่างเช่นกัน โดยส่วนใหญ่นิยมนำกระดาษลูกฟูกเพื่อใช้ในการขึ้นรูป หรือประกอบเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำไปใส่สินค้าและวัสดุต่างๆ โดยลอนของกระดาษลูกฟูก มีขนาดมาตรฐาน 5 ชนิด ดังนี้

Single Face / กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น

ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 1 แผ่น ปะกบกับลอนลูกฟูกแผ่นนิยมใช้กันกระแทกสินค้า หรือ ปะกล่อง offset

Single Wall / กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น

ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 1 แผ่น โดยลอนลูกฟูก จะอยู่ตรงกลางระหว่าง กระดาษแผ่นเรียบทั้ง 2 แผ่นมักใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลาง หรือ ไม่เน้นความแข็งแรงมาก ลอนมาตรฐาน : A, B, C, E

Double Wall / กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น

ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 2 แผ่นโดยกระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ติดกับผิวกล่องด้านนอกจะเป็นลอน B เพื่อประโยชน์ทางการ พิมพ์ และ กระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ด้านในจะเป็นลอน C เพื่อประโยชน์ทางด้าน รับแรงกระแทก นิยมใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการการป้องกันสูงหรือมีน้ำหนักมาก

Triple Wall / กระดาษลูกฟูก 7 ชั้น

ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 4 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 3 แผ่นโดยกระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ติดกับผิวกล่องด้านนอกจะเป็นลอน B เพื่อประโยชน์ทางการ พิมพ์ และ กระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ด้านในจะเป็นลอน C และ ลอน Aเพื่อประโยชน์ทางด้าน รับแรงกระแทก หรือใช้ทดแทนลังไม้นิยมใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการการป้องกันสูงมาก หรือมีน้ำหนักมาก

Micro Flute / ลอนกระดาษลูกฟูกจิ๋ว (ลอนจิ๋ว)

กระดาษลูกฟูกลอนจิ๋ว (Micro flute) เป็นชื่อที่เรียกกระดาษลูกฟูกขนาดเล็ก โดยมีความสูงเพียงแค่ 0.5 – 0.6 มม ในอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูก จะเรียกลอนชนิดนี้ว่า ลอน F และ ลอน G ชนิดของลอนกระดาษลูกฟูก โดยทั่วไปมี 6 ชนิดคือ ลอน A,B,C,E,F,G ซึ่งจำแนกตามความสูงของแต่ละชนิดลอน กระดาษลูกฟูกลอนจิ๋วจะมีลักษณะเด่น หลายด้าน อาทิเช่น มีพื้นผิวเรียบ  ขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ได้ง่าย,มีคุณภาพการพิมพ์ดีและสวยงาม,มีความได้เปรียบของการรับการกระแทก กว่ากระดาษในกลุ่มเดียวกัน ลักษณะเบา และบาง ทำให้ช่วยลดค่าขนส่งได้ วัตถุดิบ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  สามารถนำไปรีไซเคิลเพื่อกลับมาใช้ใหม่ได้ ไม่เทอะทะ กะทัดรัด  ลดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า,ใช้พื้นที่น้อยในการจัดเก็บขยะ