ประเภทของลอนกระดาษ – TYPE OF FLUTE

Single Face / กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น

ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 1 แผ่น ปะกบกับลอนลูกฟูกแผ่นนิยมใช้กันกระแทกสินค้า หรือ ปะกล่อง offset

Single Wall / กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น

ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 1 แผ่น โดยลอนลูกฟูก จะอยู่ตรงกลางระหว่าง กระดาษแผ่นเรียบทั้ง 2 แผ่นมักใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลาง หรือ ไม่เน้นความแข็งแรงมาก ลอนมาตรฐาน : A, B, C, E

Double Wall / กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น

ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 2 แผ่นโดยกระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ติดกับผิวกล่องด้านนอกจะเป็นลอน B เพื่อประโยชน์ทางการ พิมพ์ และ กระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ด้านในจะเป็นลอน C เพื่อประโยชน์ทางด้าน รับแรงกระแทก นิยมใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการการป้องกันสูงหรือมีน้ำหนักมาก

Triple Wall / กระดาษลูกฟูก 7 ชั้น

ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 4 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 3 แผ่นโดยกระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ติดกับผิวกล่องด้านนอกจะเป็นลอน B เพื่อประโยชน์ทางการ พิมพ์ และ กระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ด้านในจะเป็นลอน C และ ลอน Aเพื่อประโยชน์ทางด้าน รับแรงกระแทก หรือใช้ทดแทนลังไม้นิยมใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการการป้องกันสูงมาก หรือมีน้ำหนักมาก