กระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง

(Shredded paper)

กระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง

กระดาษฝอย (Shredded paper) สีน้ำตาลธรรมชาติ กระดาษตัดเป็นร่องเส้น ลายรังผึ้งอย่างดี สำหรับรอง กันกระแทก จัดทรงสินค้าสามารถดึงยืดเพื่มความยาวได้มากกว่า 2 เท่า เหมาะกับ รองสินค้าเช่น เครื่องสำอางค์ น้ำหอม กระเป๋าแบรนด์ ขนม คุ๊กกี้ เบเกอรี่

เข้าชมหน้า โรงงานสั่งผลิตขายส่งกระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง เพิ่มเติม

กระดาษฝอยกระดาษรองกล่อง ช่วยในเรื่องของการแพ็คกิ้ง

กระดาษฝอยกันกระแทกถือว่าเป็น บรรจุภัณฑ์กระดาษสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ 100% อีกทั้งตัวกระดาษมีคุณภาพดี ไม่เปื่อย ยุ่ยง่ายและไม่มีกลิ่น  ตัวกระดาษสามารถตัดเป็นร่องเส้น ลายรังผึ้งอย่างดี สำหรับรอง กันกระแทก จัดทรงสินค้า เข้ากระบวนการย่อยเป็นเส้นฝอย การย่อยเป็นเส้นฝอยรังผึ้ง สามารถดึงยืดเพื่มความยาวได้มากกว่า 2 เท่า เหมาะกับสินค้าที่มีราคาทั้งถูกและแพงเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างต้นอีกหลานประเภท เช่น เครื่องสำอางค์ น้ำหอม กระเป๋าแบรนด์ ขนม คุ๊กกี้ เบเกอรี่ เป็นต้นถือว่าเป็นอีกสินค้าอย่างหนึ่งที่เหมาะกับผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันที่มีการค้าขายออนไลน์เยอะจำเป็นต้องมีการแพ็คขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าในต่างจัวหวัดหรือต่างพื้นที่ สินค้าจึงต้องทำการแพ็คอย่างปลอดภัยเพื่อคุณภาพสินค้าจนถึงมือผู้รับการเลือกใช้กระดาษฝอยกันกระแทกในการถนอมสินค้าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยครับ

ประเภทกระดาษฝอย กระดาษรองกล่องจากโรงงานเรา 

หนึ่งในสินค้าที่ช่วยให้การบรรจุหีบห่อแพ็คสินค้าให้ไม่ได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง หรือเคลื่อนย้ายทั้งระยะไกลหรือใกล้ช่วยป้องกันพัสดุที่เสี่ยงต่อการแตกหรือหัก มีเกรดกระดาษ 2 สีคือสีขาวและสีน้ำตาลธรรมชาติ มี 3 ขนาดดังนี้

 1. กระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง 11×16 นิ้ว
 2. กระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง สีขาว 12×18 นิ้ว
 3. กระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง 16×18 นิ้ว

คุณภาพและมาตรฐานของกระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง 

 • กระดาษคราฟท์สีขาว KS เป็นกระดาษที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ตัวผิวของกระดาษมีสีขาว มีน้ำหนักมาตราฐาน : 170 กรัม/ตารางเมตร
 • ผิวกระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ CA ความหนา 125 แกรมต่อตารางเมตร
 • RoHs test มาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • กระดาษคุณภาพดี ไม่เปื่อย ยุ่ยง่ายและไม่มีกลิ่น
 • บรรจุภัณฑ์ของโรงงานฯ ปราศจากสารระเหย ไม่มีกลิ่น ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (VOC Free)

ข้อดี ข้อด้อย ของวัสดุกันกระแทก ประเภท กระดาษฝอยกระดาษรองกล่อง

วัสดุกันกระแทกที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันมีหลายชนิด สำหรับวัสดุกันกระแทกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตจากวัสดุธรรมชาติได้แก่ แผ่นกระดาษลูกฟูก พาเลทกระดาษ ฝอยไม้ และกระดาษฝอยกระดาษรองกล่อง โดยแต่ละชนิดจะมีคุณลักษณะ ข้อดีและข้อด้อยในการใช้งานแตกต่างกัน สำหรับกระดาษฝอยกระดาษรองกล่อง มีข้อดีข้อด้อยในการใช้งาน ดังนี้

 1. กระดาษฝอยกระดาษรองกล่อง เป็นวัสดุกันกระแทกที่มีราคาถูกและหาง่าย
 2. เป็นวัสดุกันกระแทกที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 3. ไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์ เพราะสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
 4. การใช้วัสดุกันกระแทกประเภท กระดาษฝอยกระดาษรองกล่อง มีข้อดีเนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต เพราะเป็นวัสดุราคาถูก
 5. มีข้อด้อยในการใช้งาน คือดูดซับความชื้นในอากาศได้ง่าย ไม่เหมาะกับสินค้าประเภทอาหารและอาหารแปรรูป
 6. การปนเปื้อนของฝุ่นละอองได้ง่ายทำให้ไม่สะอาด
 7. เป็นวัสดุกันกระแทกที่ไม่นิยมใช้ในประเทศอุตสาหกรรม

ขนาดกระดาษฝอยกันกระแทก กระดาษรองกล่องมีขนาดดังนี้

บทความเกี่ยวกับกระดาษฝอย กันกระแทกกระดาษรองกล่อง