กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น

(Corrugated Paper 2 layers)

กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)