พาเลทกระดาษ

(Corrugated Paper Pallet)

พาเลทกระดาษ ผลิตจากกระดาษลูกฟูก

เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมทดแทนการใช้ พาเลทไม้ น้ำหนักเบา เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใช้รถตักหรือรถลากเข้าตักและลากได้ทั้ง 4 ทิศทาง ขนส่งเข้าประเทศได้เร็วและง่ายกว่า รับน้ำหนักได้ถึง 1,000 กิโลกรัม

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ :โรงงานผลิตและขายส่งพาเลทกระดาษ เพิ่มเติม

ชมวีดีโอนำเสนอสินค้า พาเลทกระดาษ

YouTube video

พาเลทกระดาษ คือ 

พาเลท (Pallet) คือ แท่นสำหรับวางสินค้าเพื่อขนย้ายหรือจัดส่งและวางสินค้าในสถานที่เก็บสินค้า ลักษณะของพาเลทจะมีช่องไว้สำหรับให้งาของรถยก(Fork Lift) เสียบแท่นสินค้าขึ้นมา ช่วยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการเคลื่อนย้าย และยังประหยัดเวลา แถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ลักษณะของพาเลทที่นิยมใช้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

1.พาเลทแบบใช้ครั้งเดียว (Single Used) วัสดุที่นำมาใช้ทำพาเลท ชนิดนี้มักจะเป็นวัสดุที่มีราคาถูกและเหมาะสมกับงานที่ใช้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย และสามารถทำลายทิ้งได้ง่าย เช่น พาเลทไม้ หรือพาเลทกระดาษ

2.แบบการใช้หมุนเวียน (Recycle used) เป็นงานที่จะต้องใช้เพื่อการขนส่ง เช่น การขนถ่ายสินค้าจากคลังเก็บสินค้าไปยังหน้าร้านต่าง ๆ แล้วนำพาเลทกลับมาใช้อีกรอบ ซึ่งพาเลท จะต้องมีความแข็งแรงและมีความทนทานต่อการใช้งานค่อยข้างสูง เช่น พาเลทพลาสติก

คุณสมบัติและประโยชน์ของ พาเลทกระดาษลูกฟูก 

อุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสินค้าทำได้สะดวกรวดเร็ว ก็คือ พาเลท ซึ่งทำจากวัสดุหลากหลายชนิด ปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์ และการจัดการกับปัญหาขยะทำให้มีการผลิตพาเลทกระดาษ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับอุตสาหกรรมการผลิตและระบบขนส่ง พาเลทกระดาษมีคุณสมบัติและประโยชน์ ดังนี้

คุณสมบัติพาเลทกระดาษ

 1. สามารถลดค่า ทำลายพาเลทลงได้ และไม่ต้องอบน้ำยาหรือ อบความร้อนตามกฏของ IPPC
 2. กระดาษสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ 100%
 3. พาเลทกระดาษลดค่าใช้จ่ายในการอบความร้อน, fumigation ไม่มีแมลง
 4. การเข้าถึงสำหรับการขนย้าย 2-4 ทิศทาง เช่นเดียวกับพาเลทไม้

ประโยชน์ของพาเลทกระดาษ

 1. ใช้ในการขนย้ายสินค้าจากคลังเก็บสินค้าไปยังยานพาหนะที่จะใช้ในการขนส่ง เช่น ขนส่งทางเรือ ทางอากาศหรือเครื่องบิน และทางรถยนต์
 2. พาเลทกระดาษ พาเลทไม้ และพาเลทพลาสติกหรืออื่นๆ ช่วยให้ระบบการขนย้ายสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลาและประหยัดค่าจ่ายในการขนส่ง
 3. การใช้พาเลทเป็นแท่นรองรับสินค้า ช่วยลดความเสียหายของสินค้าในระหว่างการขนส่งหรือระหว่างการเคลื่อนย้ายได้ดี
 4. พาเลทกระดาษ และพาเลททำจากวัสดุอื่นๆ ช่วยให้การจัดเก็บภายในคลังสินค้ามีระบบ จัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ และช่วยเพื่มพื้นที่ในการจัดเก็บให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
 5. ระบบการจัดเก็บสินค้าแบบพาเลท ช่วยให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บและการตรวจนับสินค้าคงเหลือในคลังทำได้ง่ายขึ้น
 6. พาเลทกระดาษที่เหมาะสำหรับใช้ครั้งเดียว ยังเป็นประโยชน์ต่อการกระจายสินค้าจากคลังสินค้าไปตามบูธ หรือตามงานแสดงสินค้าต่างๆ
 7. การเลือกใช้พาเลทแต่ละประเภทให้เหมาะกับลักษณะงาน ยังช่วยในการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พาเลทกระดาษ มีทั้งหมด 2 ขนาดดังนี้