การเลือกสีและอิทธิพลของสีที่มีผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (packaging  design) เป็นกระบวนการคิดประดิษฐ์และกำหนดรูปแบบโครงสร้างของสิ่งที่ใช้ห่อหุ้ม ป้องกัน ช่วยรักษาคุณภาพของสินค้า และยังเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์  โดยองค์ประกอบสำคัญของการออกแบบแบบให้บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามโดดเด่นก็คือการเลือกใช้สีในการออกแบบ

การเลือกใช้สีเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำคัญอย่างไร

สำหรับการเลือกสีตกในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จุดประสงค์ของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็คือ ทำให้เกิดความสวย และดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้า ตามมาตรฐานการออกแบบสีของบรรจุภัณฑ์ยังบ่งบอกถึงความหมายและประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้นๆ  ซึ่งลักษณะของสีหรือแสงสว่างที่ปรากฏต่อสายตาของผู้ที่พบ นอกจากมีอิทธิพลต่อความรู้สีกของคนเราแล้ว ยังมีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์อีกด้วย

อิทธิพลของสีที่มีต่อความรู้สึกของของมนุษย์ตามหลักจิตวิทยา

1.สีเขียว ให้ความรู้สึกสบาย เป็นสีแห่งพลังวังชา ความสงบ เป็นธรรมชาติ

2.สีส้ม ให้ความสนุกสนานร่าเริง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่น

3.สีม่วง คือ ความหรูหรา สง่างาม ลึกลับ ประทับใจ และแสดงความภักดี

4.สีขาว ให้ความบริสุทธิ์ ใหม่ สดใส สื่อถึงความบริสุทธิ์ และความเรียบง่าย

5.สีเหลือง คือ ความอบอุ่น มิตรภาพ ความสนุกสนาน

6.สีแดง คือ ความร้อนแรง ตื่นเต้น ท้าทาย อิทธิพลด้านราคา

7.สีชมพู คือ ความอ่อนหวาน นุ่มนวล

8.สีฟ้า คือ ความสว่าง อิสระ เสรี สงบ เยือกเย็น

  1. สีน้ำตาล คือ ความมั่นคงเด็ดเดี่ยว
  2. สีเทา คือ ความสมดุล ความร่วมมือ ความเป็นกลาง
  3. สีดำ คือ ความเข้มแข็ง ลึกลับ

อิทธิพลของสีที่มีต่อบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์

ด้านขนาด

1.สีอ่อน (Light Value) ทำให้บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แลดูใหญ่ขึ้น

  1. สีเข้ม (Dark Value) ทำให้การหีบห่อและผลิตภัณฑ์แลดูเล็กลง

ด้านน้ำหนัก

1.สีอ่อนหรือสีร้อน (Worm Value) ทำให้บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ดูเบา

2.สีเข้มหรือสีเย็น (Cool Value) ทำให้การหีบห่อและผลิตภัณฑ์ดูหนัก

ด้านความแข็งแรง

1.สีร้อน ทำให้เกิดความรู้สึกว่าบรรจุภัณฑ์นั้นมีความแข็งแรงมาก

2.สีเย็น ทำให้เกิดความรู้สึกว่าบรรจุภัณฑ์หรือสินค้านั้นมีความบอบบางกว่า

สำหรับการเลือกใช้สีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์  นอกจากเลือกใช้สีให้สอดคล้องสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ตามอิทธิพลของสีแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความสวยงาม ส่งเสริมสินค้าให้มีความโดดเด่น และลักษณะของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ควรช่วยรักษาคุณภาพของสินค้า สะดวกในการนำไปใช้  การเก็บรักษา ง่าย และที่สำคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม