ทำไมต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์

สำหรับผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจที่สร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง จะทราบดีว่าการเลือกบรรจุภัณฑ์ หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นเรื่องสำคัญ ถึงแม้จะมีโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภท กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก เยื่อกระดาษขึ้นรูป และบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตออกมาให้เลือกซื้อมากมายหลายรูปแบบ  แต่ทำไมยังต้องมีการออกแบบให้เหมาะกับสินค้า บทความนี้มีคำตอบ

ทำไมต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์

“ทำไมต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์” เป็นประโยคคำถามที่เชื่อว่าผู้ประกอบการใหม่ๆหลายคนกำลังหาคำตอบ นอกจากต้องการคำตอบในเรื่องนี้แล้ว ยังอาจสงสัยว่าทำไมไม่เลือกซื้อหรือสั่งซื้อกล่องบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปที่โรงงานกล่องกระดาษ ผลิตออกมาจำหน่ายเพราะราคาถูกกว่าการออกแบบ หรือสั่งผลิตตามรูปแบบที่ต้องการ สำหรับข้อดีของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับสินค้า ได้แก่

1.สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราได้  เพราะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม ก็มีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าที่อาจเลือกซื้อเพื่อเป็นของขวัญของฝากเ  โดยไม่สนใจตัวสินค้าที่อยู่ด้านใน

2.บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบ ย่อมบ่งบอกรายละเอียดความเป็นแบรนด์สินค้านั้นๆได้อย่างชัดเจน มากกว่าการเลือกกล่องกระดาษ หรือกล่องกระดาษพิมพ์ลายที่ผลิตขายอยู่ทั่วไปมาเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์

3.การออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีข้อดีด้านการตลาด เช่น ออกแบบให้สอดคล้องกับเทศกาลต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันพ่อ วันแม่ หรือวันสงกานต์ บรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะหรือลวดลายที่สอดคล้องกับวาระสำคัญเหล่านี้มักได้รับความสนใจมากกว่า

ประเภทของบรรจุภัณฑ์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเภทของบรรจุภัณฑ์อยู่บ้าง เพราะแม้จะมีนักออกแบบจากโรงงานผลิตคอยให้คำแนะนำก็อาจจะไม่ทราบรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆได้ดีเท่ากับเจ้าของแบนด์หรือเจ้าของผลิตภัณพ์ ซ โดยทั่วไปบรรจุภัณฑ์แบ่งได้หลายรูปแบบ เช่น แบ่งตามวิธีการผลิต หรือการขนย้าย  ซึ่งทุกทุกรูปแบบมีจุดประสงค์เดียวกัน คือเพื่อปกป้องสินค้า เพื่อจำหน่ายสินค้า หรือเพื่อการโฆษณา  และบรรจุภัณฑ์แบ่งประเภท ได้ดังนี้

  1. บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย หมายถึง บรรจุภัณฑ์ชั้นแรกที่ห่อหุ้มสินค้าโดยตรง เช่น ถุง กระป๋อง ขวด

หลอดครีม ความสำคัญของการออกแบบเน้นความสวยงามสะดุดตา และสะดวกสำหรับการใช้

2.บรรจุภัณฑ์ชั้นใน หมายถึง  บรรจุภัณฑ์ที่ทำหน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกไว้ด้วยกันตั้งแต่ 2-24 ชิ้น วัตถุประสงค์หลักก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้าปลีก

3.บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด ส่วนมากจะเป็นบรรจุภัณฑ์ขนาดหใหญ่ทำหน้าที่ในการขนส่ง ทำให้การขนส่งเกิดความสะดวกสบาย เช่น ลังกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก

เมื่อผุ้ประกอบการเข้าใจความสำคัญของการออกแบบ และ รู้ประเภทของบรรจุภัณฑ์ นอกจากทำให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้เหมาะสมสอดคล้องกับตัวสินค้าแล้ว ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่มีผลกระทบต่อราคาบรรจุภัณฑ์ เช่น กรรมวิธีการผลิต ราคาต้นทุนวัสดุ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต และอื่นๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น