วิธีคิด ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไร ให้โดนใจผู้บริโภค

การแข่งขันด้านการตลาด เป็นแนวทางสร้างยอดขายหรือสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจ การออกแบบหรือการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ เลือกใช้กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งในการใช้เป็นเครื่องมือทำการตลาด และควรออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค <a href=”www.hongthai.co.th”>www.hongthai.co.th</a> มีวิธีคิดมาแนะนำ
<h2>วิธีคิด ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไร ให้โดนใจผู้บริโภค</h2>
บรรจุภัณฑ์ทุกประเภทนอกจากใช้หีบห่อเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคหรือใช้เพื่อการขนส่ง เช่น บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก พาเลทกระดาษ และอื่นๆ การออกแบบที่โดดเด่นยังสามารดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้อีกด้วย สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดนใจผู้บริโภค มีวิธีคิดวิเคราะห์ ดังนี้
<ol>
<li><strong>บรรจุภัณฑ์ปลอดภัย ไม่ก่อปัญหามลภาวะหรือสิ่งแวดล้อม</strong>
กระแสอนุรักษ์และเทรนด์การดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติ เช่น การเลือกกินเลือกใช้อาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค การใช้พืชสมุนไพรในการบำบัดรักษาสุขภาพแบบองค์รวม สิ่งเหล่านี้คือแนวทางที่ผู้ประกอบการจะต้องออกแบบและเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ด้วยการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ</li>
<li><strong>ศึกษาค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ</strong>
ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้ม หรือการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการหรือองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่นำมาใช้กันอยู่แล้ว เพื่อสร้างความแตกต่างผู้ประกอบการต้องศึกษาค้นคว้านวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติรูปแบบใหม่ๆ เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม จากใบทองกวาว ภาชนะจากหยวกกล้วย หรือนำกระบอกไม้ไผ่ กะลามะพร้าวมาออกแบบใช้เป็นแก้วน้ำ หรือถ้วย</li>
<li><strong>ทันต่อเหตุการณ์และเหมาะกับวาระโอกาส</strong>
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่นโดนใจผู้บริโภค นอกจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นนวัตกรรมใหม่ๆแล้ว การออกแบบให้เหมาะสมกับช่วงวาระโอกาส ตัวอย่างเช่น กล่องกระดาษลูกฟูกพิมพ์ลวดลายประเพณีรดน้ำดำหัว เพื่อใช้บรรจุสินค้าในช่วงเทศกาล หรือจานอาหารกระดาษ ถ้วยขนมกระดาษพิมพ์ลายไทย เพื่อบ่งบอกความเป็นอาหารไทยหรือขนมหวานไทยๆ</li>
<li><strong>ใช้ประโยชน์ได้เอนกประสงค์</strong>
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเอนกประสงค์ หมายถึงเมื่อใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์หมดแล้วสามารถนำไปใช้งานอื่นๆได้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์บำรุงดูแลผิวแบบหัวหด เมื่อใช้หมดแล้วนำไปใช้ใส่น้ำยาล้างจาน ใส่น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวที่ใช้บำรุงดูแลเส้นผม โดยใช้แทนการเทจากขวด ทำให้สะดวกยิ่งขึ้น</li>
<li><strong>รูปแบบและสีสันสวยงามโดนใจกลุ่มเป้าหมาย</strong>
การเลือกใช้สีสันและรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่เพียงความสวยงามหรือโดดเด่นโดนใจเท่านั้น แต่ต้องเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วย ตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์ประเภทขนมหวานหรืออาหารว่างสำหรับเด็กๆ</li>
</ol>
แนวทางและวิธีคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทั้ง 5 ข้อ นอกจากโดดเด่นโดนใจหรือตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคแล้ว กล่องกระดาษลูกฟูก หรือบรรจุภัณฑ์ทำจากวัสดุธรรมชาติ ที่ออกแบบได้เหมาะสมกับสินค้า มีความสวยงาม การดีไซน์ที่แตกต่าง ยังเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและใช้เป็นเครื่องมือด้านการตลาดได้อีกทางหนึ่งด้วย