โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เลือกอย่างไร ให้ตอบโจทย์ความต้องการ

การแข่งขันด้านการตลาดของผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค ก็คือสร้างความแตกต่างเพื่อให้สินค้าหรือแบรนด์เป็นที่จดจำได้ง่าย เนื่องจากสินค้าขายดีทั่วๆไป จะถูกคู่แข่งผลิตออกมาให้เหมือนหรือคล้ายกัน ทั้งลักษณะของสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ กล่องกระดาษ ถ้วยกระดาษ จานกระดาษ กล่องข้าว ที่นำมาใช้ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยสร้างความแตกต่างได้ดีก็คือการสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์ จากโรงงาน

โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

ปัจจุบันมีโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ประเภทแก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ และอื่นๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์รูปแบบเดียวกันและคล้ายกัน  แต่อาจแตกต่างกันที่การเลือกใช้วัสดุและวัตถุดิบเพื่อให้มีต้นทุนต่ำกว่า หรือมีการออกแบบให้มีความแตกต่างเพื่อประโยชน์ของลูกค้าที่มาสั่งผลิตโดยตรง เนื่องจากการออกแบบหรือเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เข้ากับอาหารและเครื่องดื่มสามารถทำให้สินค้าดูโดดเด่น สะดุดตา และยังน่ารับประทาน อีกด้วย

หลักเกณฑ์ การเลือกโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

การเลือกแก้วกระดาษ ถ้วยหรือจานกระดาษให้เหมาะกับสินค้าถือเป็นเรื่องยากแล้ว แต่การเลือกโรงงานรับผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม นั้นยากยิ่งกว่า โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่ เพราะไม่รู้ว่าจะใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดใด วัสดุแบบไหน และโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานควรเลือกอย่างไร สำหรับการเลือกโรงงานบรรจุภัณฑ์อาหารที่ดี มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.ความน่าเชื่อถือ

โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่ดี ควรเป็นโรงงานที่เปิดมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง มีประสบการณ์ทั้งในด้านการบริหาร การผลิต มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์คุณภาพและตอบโจทย์ควมต้องการมากที่สุด

  1. คุณภาพของวัสดุที่เลือกใช้

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ นอกจากประสบการณ์และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว การเลือกวัตถุดิหรือวัสดุที่โรงงานนั้นๆนำมาใช้ก็สำคัญเช่นเดียวกัน โรงงานผลิตที่มีคุณภาพจะให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัสดุที่เลือกใช้

3.การบริการแบบ One Stop Service

การบริการที่ครอบคลุมช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ เพราะผู้ประกอบการธุรกิจอาหารส่วนใหญ่เน้นความสำคัญของสูตรและรสชาติอาหาร การออกแบบแก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษหรือจานกระดาษ ให้เหมาะสมกับอาหารคือข้อได้เปรียบด้านการตลาด หากเลือกโรงงานที่ให้บริการแบบ One Stop Service ก็จะได้รับบริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ด้วย

4.มาตรฐานการผลิตและราคาที่สมเหตุสมผล

การผลิตเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจประเภทของกินต้องมีมาตรฐาน สะอาดและมีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้จากมาตรฐานต่างๆที่โรงงานควรได้รับเช่น ISO 9001 เรื่องคุณภาพ ISO14001 เรื่องสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงราคาในการผลิตไม่ต่ำหรือสูงจนเกินไป เพราะสิ่งเหล่นี้มีผลต่อต้นทุนสินค้าทั้งสิ้น

5.การบริการและระยะเวลาการผลิต

โรงงานผลิตที่มีคุณภาพควรมีบริการที่ดีทั้งก่อนและหลัง ความตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

หลักเกณฑ์การเลือกโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ทั้ง 5 ข้อ คงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่จดจำ โรงงานผลิตเหมือนกันหากมีประสบการณ์แตกต่างกัน ก็สามารถส่งผลต่อคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน