4 ปัญหาด้านการตลาด บรรจุภัณฑ์และการหีบห่อช่วยได้

ปัญหาด้านการตลาดที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องพบเจอ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคหรือบริโภค เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก หรือพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดร้านขายอยู่ตามตลาดนัด หรือมีหน้าร้าน ก็คือปัญหาเรื่องคู่แข่งด้านการตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ประเภทแก้วกาแฟกระดาษ กล่องข้าวกระดาษ หรือกล่องกระดาษลูกฟูก ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้สู่กับแข่ง แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการอาจมองข้ามก็คือเรื่องของการหีบห่อก็มีส่วนช่วยได้

4 ปัญหาด้านการตลาด บรรจุภัณฑ์และการหีบห่อช่วยได้

สินค้าที่ได้รับความนิยม ก็จะมีปัญหาเรื่องคู่แข่งด้านการตลาดในทุกๆรูปแบบ เช่น สินค้าถูกลอกเลียนแบบ หรือการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ใช้กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก คล้ายๆกัน กรณีสินค้าเป็นของกินของบริโภคบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ก็จะใช้เหมือนๆกัน เพื่อทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดและแย่งส่วนแบ่งด้านการตลาดไปได้ สำหรับบรรจุภัณฑ์และการหีบห่อที่ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการตลาด ได้แก่

 1. แก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์และการหีบห่อ
  การแก้ปัญหาด้านการตลาดด้วยการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์หรือการหีบห่อ ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อให้มีความแตกต่างเท่านั้น ผู้ประกอบการต้องพิจารณาจากหลายๆปัจจัยเป็นส่วนประกอบด้วย เช่น เมื่อมียอดจำหน่ายสินค้าลดลง หรือเมื่อต้องการจัดกิจกรรมและจัดโปรโมชั่นรูปแบบต่างๆ
 2. ใช้การหีบห่อสร้างเอกลักษณ์และสร้างจุดเด่นให้สินค้าแต่ละประเภท
  กรณีธุรกิจมีสินค้าหลายชนิดหรือหลายประเภท ตัวอย่างเช่น สินค้าเป็นขนมหวานไทยๆหลากหลายเมนู ซึ่งบางเมนูนิยมใช้บรรจุภัณฑ์หรือกล่องใส่ขนมหวานรูปแบบเดียวกันเพราะเป็นอัตลักษณ์ทำให้ลูกค้าจดจำและรู้ว่าเป็นขนมประเภทนั้นๆ การใช้หีบห่อสร้างเอกลักษณ์และสร้างจุดเด่น ผู้ประกอบการเพียงเพิ่มสติกเกอร์หรือรูปภาพ โลโก้หรือแบรนด์สินค้าลงไปในกล่องกระดาษ ถ้วยกระดาษ หรือบรรจุภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ ถึงแม้จะทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายหรือมีต้นทุนที่สูงขึ้น ก็สามารถสร้างความแตกต่างและทำให้สินค้าเป็นที่จดจำของผู้บริโภคได้
 3. การใช้บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก
  การใช้บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ไม่ได้หมายถึงการใช้แล้วนำกลับไปเข้ากระบวนการเพื่อผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆแล้วนำกลับมาใช้ไหม่เท่านั้น แต่เป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เมื่อใช้สินค้าหมดแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีก เช่น แก้วกระดาษใส่ขนมขบเคี้ยว สามารถนำไปใช้เป็นกระปุกออมสิน หรือใช้ใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ
 4. การใช้วิธีหีบห่อรวม
  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก หรือกล่องข้าวให้มีช่องใส่อาหารได้หลายอย่าง หรือสามารถหีบห่อรวมกันได้ คือเทคนิคที่ช่วยแก้ปัญหาด้านการตลาดได้ การหีบห่อรวมโดยการนำสินค้าหลายชิ้นและหลายอย่างมาบรรจุรวมกันแล้วขายในราคาที่ถูกกว่าซื้อแยกเป็นชิ้น การหีบห่อแบบนี้ ช่วยให้ยอดขายต่อหน่วยและยอดรวมดีขึ้น

ปัญหาด้านการตลาดเกิดขึ้นได้กับทุกธุรกิจ เพียงมีวิธีรับมือหรือสามารถบริหารจัดการให้ตอบโจทย์ปัญหา เมื่อสินค้าถูกลอกเลียนแบบหรือหรือถูกแย่งชิงส่วนแบ่งด้านการตลาดด้วยการผลิตสินค้าหรือออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือกล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูกให้มีความคล้ายคลึงกัน เมื่อบรรจุภัณฑ์ทำให้เกิดปัญหาผู้ประกอบการก็สามารถนำบรรจุภัณฑ์มาใช้แก้ปัญหาได้เช่นเดียวกัน