เยื่อกระดาษ – PULP MOLD

เยื่อกระดาษขึ้นรูป คือ ?

เยื่อกระดาษขึ้นรูป (Pulp Mold) ถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทหนึ่ง ที่ผลิตมาจากเยื่อกระดาษขึ้นรูปที่ได้มาจากเศษกระดาษ หรือเยื่อกระดาษบริสุทธิ์นำมาขึ้นรูปให้เป็นรูปแบบตามต้องการ เป็นภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแบบสามมิติ มีด้านลึก ด้านกว้างและด้านยาว มีคุณสมบัติกันกระแทกได้ดี และการขึ้นรูปทรงที่สวยงามใช้ประโยชน์ในการบรรจุสินค้าได้หลายประเภท และเยื่อกระดาษขึ้นรูป 2 ชนิดที่นำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์มีรายละเอียด ดังนี้

 1. เยื่อกระดาษจากเศษกระดาษรีไซเคิล คือ กระดาษที่ใช้แล้ว หรือจากกล่องใส่สินค้าประเภทกล่องลูกฟูกที่ไม่ได้ใช้แล้ว นำมาผ่านกระบวนการแล้วผลิตเป็น ถาดแผงไข่ ถาดกระดาษใส่แก้ว และผลิตเป็นวัสดุกันกระแทกในลักษณะต่างๆ เป็นต้น
 2. เยื่อกระดาษบริสุทธิ์ คือ กระดาษที่ผลิตมาจากไม้เนื้ออ่อน นำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์บรรจุสิ่งของและอาหารเครื่องดื่ม อีกทั้งยังสามารถใช้บรรจุอาหารที่สามารถเข้าตู้อบไมโครเวฟได้

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเยื่อกระดาษขึ้นรูป

โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์จากเยื่อกระดาษขึ้นรูป กันกระแทก (pulp mold) ทุกชนิด เนื่องจากย่อยสลายได้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมผลิตมาจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน พัฒนากระบวนการผลิต และมีการทำงานที่ครบวงจร ตั้งแต่งานออกแบบ,ผลิตแม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปชิ้นงานกันกระแทก และผลิตชิ้นงานกันกระแทก ความมั่นใจในคุณภาพของบรรจุภัณฑ์กระดาษมายาวนานกว่า 16 ปี ด้วยเทคโนโลยีในการผลิตที่มีความทันสมัย อาทิเช่น

 • Pulp Molding เป็นกระบวนการขึ้นรูปเยื่อกระดาษ
 • Recycle Waste เป็นเครื่องที่ทำการย่อยสลายรีไซเคิลเศษกระดาษ
 • Input Waste Paper มีการเรียงเศษกระดาษตามอัตราส่วนของเศษกระดาษแต่ละชนิด
 • ฺBlended Waste Paper Into Pulp ขั้นตอนของการปั่นเศษกระดาษให้แตกละเอียดเป็นเยื่อกระดาษ
 • Sieve The Pulp To Remove Impurities มีกระบวนการกำจัดสิ่งแปลกปลอม ออกจากเยื่อกระดาษ
 • Tranfer To Holding Tank/MI เป็นการปรับสัดส่วนระหว่างเยื่อกระดาษและน้ำในถังที่ได้มาตรฐาน
 • Pulp Transfered to Forming Machine เป็นครื่องที่ใช้สำหรับพักเยื่อกระดาษเพื่อกระบวนการในการขึ้นรูป

รูปแบบสินค้าจาก เยื่อกระดาษขึ้นรูป (Pulp Mold) แบ่งได้ 3 รูปแบบ

เยื่อกระดาษขึ้นรูป คือวัสดุกระดาษที่นำไปออกแบบขึ้นรูปและผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุกันกระแทก ป้องกันความเสียหายของสินค้าได้ และผลิตภัณฑ์จากทางโรงงานหงส์ไทยมีบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากเยื่อกระดาษขึ้นรูปมีอยู่ 3 รูปแบบ ดังนี้

     

 1. กล่องรักษ์โลก (Green Kraft Paper Box) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ 100 % เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดมลพิษทางอากาศ สามารถใช้แทนพลาสติกได้ เป็นเยื่อกระดาษขึ้นรูปที่นำมาแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลาย อาทิเช่น กล่องของขวัญ กล่องใส่ของ กล่องดินสอ เป็นต้น
 2. ถาดใส่บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม อาทิเช่น ถาดกระดาษใส่แก้ว เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเยื่อกระดาษขึ้นรูป ซึ่งมีอยู่ 2 แบบคือสำหรับวางเครื่องดื่ม 2 ช่อง และ 4 ช่อง มีคุณสมบัติช่วยกันกระแทกและสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายไม่ให้ของเหลวในแก้วน้ำหกหรือกระเฉาะ อีกทั้งยังสามารถใช้แทนพลาสติกได้ เป็นวัสดุกระดาษรีไซเคิล 100% ผลิตและขายส่งจากโรงงานที่ได้มาตรฐานโดยตรง
 3. แผงไข่ ถาดไข่กระดาษ กล่องไข่กระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษจากทางโรงงานหงส์ไทย ที่ผลิตมาจากเยื่อกระดาษขึ้นรูป มีน้ำหนักเบา ราคาต้นทุนต่ำช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถเข้าห้องเย็นได้ นำไปใช้ซ้ำได้ สามารถบรรจุไข่เบอร์ Jumbo 1 , 2 , 3 และ 4 ขายส่งจำนวนมากสำหรับลูกค้าฟาร์มไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่นกกระทา ต้องการใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า เข้าห้างสรรพสินค้าหรือส่งออกต่างประเทศ
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูป ในรูปแบบต่างๆ ถือว่ายังมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจออนไลน์หรือร้านค้าที่มีหน้าร้าน ซึ่งมีการทำธุรกิจหลากหลายรูปแบบ และที่จำเป็นที่จะต้องใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อกันกระแทกไม่ให้สินค้าได้รับอันตรายเสียหาย อย่างบรรจุภัณฑ์จากเยื่กระดาษขึ้นรูปรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นวัสดุกันกระแทกเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญกับธุรกิจค้าขายที่ถือว่ามีความครอบคลุมกับสินค้าหลากหลายประเภทนั้นเองครับ